Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Ūdens atdzelzošanas un demanganizācijas stacijas
Nosaukums angļu valodā Water Iron and Manganese Removal Plants
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Prof. T.Juhna
Recenzents doc. R.Neilands
Anotācija Ralfa Skrīvera bakalaura darbā (ar inženierprojektu) Atdzelžošanas un demanganizācijas stacija apskatīti pazemes dzeramā ūdens atdzelžošanas un demanganizācijas paņēmieni un principi. Darbā tiek aprakstīts gruntsūdeņu ķīmiskā sastāva veidošanās process un dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā, kā arī dzelzs un mangāna ietekme uz ūdens apgādes sistēmām. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkoti jautājumi par dzeramā ūdens ieguvi no pazemes avotiem, tā apstrādi un sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tāpat tiek salīdzināti pazemes dzeramā ūdens atdzelžošanas un demanganizācijas paņēmieni un veidi, un izvēlēts piemērotākais Kokneses pilsētai. Darba pētījuma un aprēķinu daļā sniegts Kokneses pilsētas ūdensapgādes raksturojums. Noteikti ūdens aprēķina patēriņš un ugunsdzēsības ūdens patēriņš. Ņemot vērā paaugstināto dzelzs un mangāna saturu pazemes ūdeņos, paredzēta dzeramā ūdens atdzelžošana un demanganizācija ar bioloģisko-adsorbcijas metodi. Projekta realizēšanai noteiktas nepieciešamās iekārtas un materiāli. Darbā izmantoti šobrīd spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi un citi Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, kā arī Latvijas saistošās Eiropas Savienības direktīvas. Darbs ietver: paskaidrojuma rakstu uz 6 lpp., 2 tabulas, 13 attēlus un grafisko daļu uz 4 lapām. Darbā tika izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Atdzelžošana un demanganizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Iron and manganese removal
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 10:01:55