Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Biznesa procesu ontoloģiju realizācija BPMN procesu modeļos
Nosaukums angļu valodā The Implementation of Business Process Ontologies in BPMN Process Models
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs V.Graudiņa LDI vad. pētniece
Recenzents L. Peņicina, RTU IT dienesta sistēmanalītiķe
Anotācija Bakalaura darba ietvaros ir apkopota un strukturizēta informācija par biznesa procesu aprakstošām ontoloģijām (uzņēmuma ontoloģijām un biznesa procesu ontoloģijām) un Biznesa procesa modeļa un notācijas (BPMN) modelēšanas standartu. Darbs satur pētījumu par to, kā BPMN atbalsta biznesa procesu ontoloģiju realizāciju to modeļos, apkopojot informāciju par BPMN, biznesa procesiem, ontoloģijām un biznesa procesu aprakstošajām ontoloģijām. Biznesa procesu aprakstošās ontoloģijas un BPMN ir analizēta ar mērķi noskaidrot, kā tiek veidotas ontoloģijas, kādiem mērķiem tās tiek lietotas un vai ir iespējams šīs ontoloģiju zināšanas transformēt BPMN modeļos. Analizējot uzņēmuma un biznesa procesu aprakstošo ontoloģiju aprakstus, to informācija ir strukturizēta tabulās, kā arī izveidotas ontoloģiju aprakstošo realitāšu savstarpējo attiecību shematiskas ilustrācijas. Darba ietvaros biznesa procesu aprakstošo ontoloģiju realitātes ir attiecinās uz BPMN modeļu notācijas elementiem, nosakot to kopīgās iezīmes. Pētījuma rezultātā ir secināts, ka nav atbilstoša rīka biznesa procesu ontoloģiju realizācijai BPMN, lai importētu tās modeļos ontoloģiju zināšanas. Darba pamattekstā ir 87 lappuses, 17 attēli, 5 tabulas, 17 nosaukumu informācijas avoti un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi BIZNESA PROCESS, ONTOLOĢIJA, UZŅĒMUMU ONTOLOĢIJA, BIZNESA PROCESU ONTOLOĢIJA, BPMN 2.0.
Atslēgas vārdi angļu valodā BUSINESS PROCESS, ONTOLOGY, ENTERPRISE ONTOLOGY, BUSINESS PROCESS ONTOLOGY, BPMN 2.0.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 13:39:19