Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mašīnu un aparātu būvniecība
Nosaukums SIA „FONONS” siltumsūkņa modernizācija
Nosaukums angļu valodā Modernization of „FONONS” Ltd. heat pump
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs A.Kromanis
Recenzents D. Avišāns
Anotācija Darbs SIA FONONS siltumsūkņa modernizācija. Saistībā ar siltumsūkņa modernizāciju tiek veikta elektroniskā izplešanās vārsta projektēšana. Darbā tiek apskatīta termostatiskā un elektroniskā izplešanās vārsta mehānisma uzbūve, tehniskie un metroloģiskie raksturlielumi, tā darbības pamatprincipi un uzdevums siltumsūkņa sistēmā un saldēšanas ciklā vispārēji. Projektā apskata iespējamās vārsta vadības piedziņas kinemātiskās un mehāniskās īpašības, tās salīdzina un tiek izvēlēts piemērotākais konstruktīvais risinājums elektroniskā vārsta vadības piedziņai un uz tās pamata tiek projektēts arī pats elektroniskā izplešanās vārsta aparāts. Projektā tika veikti šādi aprēķini: vārsta dozētājadatas izturības pārbaude saistībā ar konstruktīvām izmaiņām tās stiprinājumos; noteikts slogskrūves pārvada darbībai nepieciešamais griezes moments un veikta piemērota motora izvēle; slogskrūves izturības pārbaude; izveidota vienas detaļas (balsta) izgatavošanas tehnoloģiskā operāciju karte un veikts vienas virsmas apstrādes aprēķins; analizēti jautājumi par jaunās iekārtas ekonomiku, vides un darba drošību. Noslēgumā izdarīti secinājumi par rezultāta atbilstību sākotnējai iecerei. Projekta rezultātā izveidots elektroniskā izplešanās vārsta kopsalikuma rasējums, aparāta detaļu darba rasējumi, aparāta salikšanas shēma, detaļas (balsta) tehnoloģiskās apstrādes operāciju skices un siltumsūkņa kopsalikuma rasējums ar iekļautu konstruēto vārstu. Darbs satur paskaidrojuma aprēķinu rakstu 64 lpp., 30 attēlus, 2 tabulas, 20 literatūras avotus, 3 pielikumus, 8 rasējumus A1, specifikācijas 5 lpp.
Atslēgas vārdi Siltumsūknis, elektroniskais izplešanās vārsts, projektēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat pump, electronic expansion valve, design
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 11:39:37