Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Imitācijas modelēšanā bāzēta daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģijas izpēte
Nosaukums angļu valodā Simulation-based Study of Multi-echelon Supply Chain Inventory Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Recenzents Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Anotācija Šī darba mērķi ir izstrādāt daudzešelonu piegādes ķēdes imitācijas modeli SIMUL8 programmatūras vidē, kā arī izveidot lietotājam draudzīgi un viegli saprotamu saskarni starp modeli un lietotāju. Tika izpētītas krājumu vadības stratēģijas, kas piemērotas daudzešelonu piegādes ķēdei ar krājumu papildināšanu no reģionālās noliktavas. Tika apskatītas mācību procesā izmantojamās spēles, kas saistītas ar piegādes ķēdes vadību, kā arī apskatīta mācību spēļu vajadzība studiju priekšmetos. Darbā ir apskatītas pasaules universitāšu studiju programmas, kas studiju priekšmetos apskata piegāžu ķēžu vadību. Izpētot un analizējot imitācijas modelēšanā bāzētu spēli DIC_XIM, tika izstrādāts konceptuālais modelis piegādes ķēdei. Pēc šī konceptuālā modeļa tika izveidots modelis SIMUL8 diskrētu notikumu modelēšanas vidē, kas atbilst pēc parametriem un darbības DIC_XIM spēlei. Ir paveikta izstrādāta modeļa adekvātuma pārbaude, veicot modeļa verifikāciju un validāciju. SIMUL8 modeļa izstrādes gaitā tika novērstas DIC_XIM mācību spēlē pieļautas aprēķinu kļūdas. Izveidotais modelis tika izmantots eksperimentu veikšanai un labākas krājumu vadības stratēģijas izvēlei daudzešelonu piegādes ķēdē. Bakalaura darba sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un uzdevumi ir izpildīti. Imitācijas modelis ir izveidots funkcionāls. Modeļa saskarne ar lietotāju ir izveidota tā, lai lietotājam būtu ērti ievadīt nepieciešamās vērtības, kā arī ir apskatītas krājumu vadības stratēģijas, kuras var pielietot šā modeļa darbībā.
Atslēgas vārdi SIMUL8, Daudzešelonu piegādes ķēdes.
Atslēgas vārdi angļu valodā SIMUL8, Multi-echelon Supply Chain
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 16:02:29