Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Atzītā ekonomiskā operatora statusa izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Authorized Economic Operator Status Assessment”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs L.Zemīte, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Atļauju izsniegšanas nodaļas vecākā muitas eksperte
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēmas nosaukums ir Atzītā ekonomiskā operatora statusa izvērtējums. Diplomdarba autore ir RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 4.kursa student Jeļena Romanovska. Viena no muitas funkcijām ir iekšējā tirgus aizsardzība, tāpēc šīs dienests spēlē svarīgo lomu starptautiskās piegādes ķēdes drošības nodrošināšanā. Pasākumi starptautiskās tirdzniecības aizsardzībai būs efektīvāki, ja tiks izmantota kopēja pieeja, kuras ietvaros sadarbosies komersanti un muitas dienesti. Līdz ar to jābūt izstrādātiem tādiem standartiem, kuri ļautu uzturēt nepieciešamo drošības līmeni un kurus būtu ieinteresēti piemērot komersanti. 2005.gadā, pamatojoties uz SAFE standartu sistēmas drošībai un vienkāršojumiem globālajā tirdzniecībā, Eiropas Savienības muitas normatīvajos aktos tika ieviests jauns statuss atzītais ekonomiskais operators. Latvijas komersanti neaktīvi izmanto iespēju pieteikties sertifikātam un lai izpētītu šo problēmu šī diplomdarba noteikts mērķis ir izvērtēt atzītā ekonomiskā operatora statusa priekšrocības un piešķiršanas kritērijus. Pētījuma objekts ir atzītā ekonomiskā operatora statuss un pētījuma priekšmets ir atzītā ekonomiskā operatora statusa priekšrocības un piešķiršanas kritēriji. Pētījuma hipotēze: atzītā ekonomiskā operatora statusa netiešas priekšrocības pozitīvāk ietekmē komersantu, nekā priekšrocības, kuras ir saistītas ar muitas lietām. Mērķa sasniegšanai, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora koncepcijas pamatu; 2) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora sertifikātu būtību un veidus; 3) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora statusa priekšrocības; 4) izpētīt potenciālo atzītā ekonomiskā operatora statusa pieteicēju loku; 5) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas procesu; 6) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas kritērijus; 7) veikt Latvijas atzītā ekonomiskā operatora statusa turētāju A un B salīdzinošu analīzi; 8) izpētīt atzītā ekonomiskā operatora sertifikātu piešķiršanas tendences Eiropas Savienībā; 9) izpētīt sertifikātu turētāju un potenciālo pieteicēju viedokļus par atzītā ekonomiskā operatora statusu. Darbs sastāv no 2 daļām, 78 lappusēm, 5 tabulām, un 12 attēliem, 6 pielikumiem un 35 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Atzītais ekonomiskais operators, SAFE standarti
Atslēgas vārdi angļu valodā Authorized economic operator, SAFE standards
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2013 09:41:31