Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums Vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Local Geodetic Network
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs doc. M.Reiniks
Recenzents pr.doc A.Rausis
Anotācija Edgars Teležis. Bakalaura darbs ar inženierprojektu. Vietējo ģeodēzisko tīklu (VĢT) pilnveidošana. Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Transportbūvju institūts, Ģeomātikas katedra. Darba izstrādes gads - 2013. VĢT lietošanu mērniecības darbos reglamentē MK noteikumi Nr. 1019, Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi un MK noteikumi Nr. 281, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi, kas norāda kādos gadījumos drīkst izmantot VĢT. VĢT lietošana ir ierobežota, jo tā precizitāte nav noteikta. MK noteikumi Nr. 497 Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi, nosaka, ka pašvaldībām jāveic VĢT apsekošana un pilnveidošana. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti ģeodēziskie tīkli. Otrajā nodaļā aprakstīti VĢT pilnveidošanas pasākumi. Trešā nodaļā sastāv no inženierprojekta. Inženierprojekta daļā ir veikta VĢT apsekošana daļā no Babītes novada, kā arī sastādīts apsekošanas pārskats, ietverot apsekošanas shēmu, veidlapas par esošajiem un iznīcinātajiem VĢT punktiem. Veikta VĢT pārmērīšana ar poligonometrijas metodi un noteikti dotie punkti, izmantojot GPS mērījumus pēcapstrādē. Rezultātā iegūts VĢT atjaunoto koordinātu saraksts. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi par VĢT novērtējumu, VĢT atjaunošanas nepieciešamību.
Atslēgas vārdi Vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Local Geodetic Network
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 12:55:24