Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Intelektuālas robotizētas sistēmas
Nosaukums RRT algoritmu apkopojums un praktiska analīze kustības plānošanas uzdevuma risināšanai
Nosaukums angļu valodā Applying RRT Algorithms to Motion Planning: Summary and Practical Analysis
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs A.Liekna, STP katedras doktorants
Recenzents V.Zagurskis, Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras profesors
Anotācija Bakalaura darba RRT algoritmu apkopojums un praktiska analīze kustības plānošanas uzdevuma risināšanai ietvaros ir izstrādātas un darbībā pārbaudītas RRT algoritma variācijas kustības plānošanas uzdevuma risināšanai. Darba teorētiskajā daļā apkopota ceļa un kustības plānošanas uzdevuma un RRT algoritmu teorētiskā bāze, kā arī apkopotas esošās RRT algoritma variācijas. Praktiskajā daļā izstrādāta arhitektūra RRT algoritma variāciju veidošanai. Arhitektūra realizēta praktiski iegūstot 272 RRT algoritma variācijas. Izstrādāts arī rīks automatizētai eksperimentu veikšanai ar iegūtajām variācijām, izpildīti eksperimenti ar izstrādāto rīku un veikta iegūto mērījumu rezultātu analīze. Bakalaura darba nobeigumā ir secinājumi par teorētiskajā un praktiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, kā arī identificēti virzieni turpmākiem pētījumiem šajā laukā. Pielikumos iekļauta daļa no izstrādātās RRT algoritmu variāciju veidošanas arhitektūras realizācijas pirmkoda, mērījumu veikšanas rīka lietošanas instrukcija un daļa no mērījumu veikšanas rīka pirmkoda. Darba pamattekstā ir 60 lappuses, 23 attēli, 18 tabulas un dotas atsauces uz 25 informācijas avotiem. Darbam ir 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi RRT ALGORITMS, KUSTĪBAS PLĀNOŠANA, CEĻA PLĀNOŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā RRT ALGORITHM, MOTION PLANNING, PATH PLANNING
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 11:23:46