Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Donors-π-sistēma-akceptors tipa 5-(2,6-aizvietotu-4H-pirān-4-iliden)pirimidīna atvasinājumu sintēze un īpašības
Nosaukums angļu valodā Synthesis and properties of D-π-system- a type derivatives of 5-(2,6-substituted-4H-pyran-4-ylidene)pyrimidine
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. chem. E.Zariņš, Dr. chem. V.Kokars
Recenzents Dr. chem. S.Čornaja
Anotācija Bakalaura darbā apskatītas sintēzes metodes tādiem D-(pī)-A tipa savienojumu, kuri satur barbitūrskābes un 4H-pirān-4-ilidēna fragmentus. Raksturotas īpašības, kas nosaka to piemērotību izmantošanai OLED emisijas slānī. Literatūras apskatā apkopota atbilstoša informācija par laika periodu no 2002. līdz 2012. gadam, izmantojot interneta datu bāzes Science Direct un Scopus, kā arī citās interneta vietnēs esošos materiālus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 73 lpp. Darbs satur 52 attēlus un 7 tabulas. Darbā izmantoti 48 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi D-(pī)-A TIPA SAVIENOJUMI, 4H-PIRĀN-4-ILIDĒN ATVASINĀJUMI, BARBITŪRSKĀBE, LUMINOFORI
Atslēgas vārdi angļu valodā D-(pi)-A TYPE ORGANIC MOLECULES, 4H-PYRAN-4-YLIDNE DERIVATIVES, BARBITURIC ACID, LUMINOPHORES
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 21:28:54