Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darba ražīguma paaugstināšanas projekts šūšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for improving labor productivity in a sewing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta autore: Daiga Līne. Diplomprojekta tēma: Darba ražīguma paaugstināšanas projekts šūšanas uzņēmumā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt praktiski realizējamus priekšlikumus AS Lauma Lingerie darba ražīguma paaugstināšanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no ievada, 5 daļām un secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 91 lapa. Darbā ietilpst 52 tabulas, 22 attēli un 14 formulas. Diplomprojektā pievienoti 7 pielikumi. Grafiskajā daļā ir 16 attēli, tabulas. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un darbība, uzņēmuma produkcija un darbinieki, kā arī veikta uzņēmuma darbības analīze, kur apskatīta likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un darba ražīguma rādītāji. Projekta aprēķinu daļā autore izstrādājusi trīs priekšlikumus AS Lauma Lingerie darba ražīguma paaugstināšanai. Pirmais priekšlikums jaunu klientu piesaistīšana, otrais konkurētspējas paaugstināšana, trešais darbinieku motivācijas un apmācības sistēmas pilnveidošana. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot Vintera aditīvo izlīdzināšanas modeli, programma SPSS ir veikta prognoze 2013.gada pārdošanas apjomam, kā arī ir aprēķināts ticamības intervāls. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta darba risku novērtēšana, nosakot to līmeņus, kā arī izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekta izstrādāšanai ir izmantoti LR likumdošanas normatīvie akti, speciālā literatūra, interneta resursi, kā arī AS Lauma Lingerie nepublicētie materiāli. Projektu izstrādājot, izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darba ražīgums
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor productivity
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 10:06:47