Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Piegādes ķēdes uzlabošanas iespējas pārtikas ražotāju uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Supply Chain Improvement Opportunities for Food Manufacturing Companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Pāvels Patļins
Recenzents Asoc.prof.Dmitrijs Solovjovs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbu Piegādes ķēdes uzlabošanas iespējas pārtikas ražotāju uzņēmumos maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Agnese Leite. Maģistra darba pētījumā no pārtika produktu ražotājiem tik apskatīta un analizēta gaļas un gaļas produktu ražotāju piegādes ķēde. Tika apskatīts produktu tirgus un tā reģionālie aspekti, kā arī loģistikas sistēmas un piegādes ķēdes teorētiskais pamatojums. Novērtējot piegādes ķēdi, tika secināts, ka lielākās problēmas, kam nepieciešams rast risinājumu ir noliktavas telpu un autotransporta kravnesības nepilnvērtīga izmantošana, sekundārā iepakojuma atpakaļ saņemšanas problēma un neprecīza produkta piegāde klientam. Šīs problēmas neļauj piegādes ķēdei darboties ar optimālām izmaksām priekš ražotāja un ar kvalitatīvu piegādi klientam. Pētījuma darbā izstrādātās novitātes, lai uzlabotu piegādes ķēdes darbību ir sekundārā iepakojuma standartizācija, sadales centru izmantošana un kopējās datu bāzes izveidošana. Sadales centra izmantošana piegādes ķēdē ļautu ražotājam autotransporta kravnesību izmantot pilnībā, nevis izmantot to tikai pa pusei. Ar summāro faktoru metodi tika aprēķinātas trīs optimālākās vietas sadales centru izvietošanai Latvijas teritorijā. Kopējas datu bāzes izmantošana savā darbībā ļautu ražotājam atrisināt uzreiz gandrīz visas pastāvošās problēmas piegādes ķēdē, jo tajā tiktu precīzi uzskaitīts sekundārais iepakojums, saņemti elektroniski pasūtījumu un būtu iespējams precīzi sekot līdzi noliktavas atlikumiem. Darba nobeigumā sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 82 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 28 attēli un 23 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Loģistika, piegādes ķēde, ražotāji, sadales centrs, noliktavas, datu bāze
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, supply chain, manufacturers, distribution center, warehouse, database
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 02:15:41