Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA "AT Tērauds" darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for enhancing the business performance of „AT Tērauds” Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta darba tēma ir SIA AT Tērauds darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms ir 77 lappuses, darbā izmantoti 27 informācijas avoti. Diplomprojekta mērķis ir analizēt un izvērtēt SIA AT Tērauds darbību un sniegt priekšlikumus uzņēmuma attīstības iespējām. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tiek noteikti darba uzdevumi: analizēt SIA AT Tērauds saimniecisko darbību; apskatīt uzņēmuma finansiālās darbības analīzi; izvērtēt uzņēmuma konkurentus; balstoties uz uzņēmuma darbības analīzi, izvirzīt SIA AT Tērauds būtiskākās problēmas; apskatīt atalgojuma un motivācijas sistēmu uzņēmumā; noteikt mājas lapas nozīmi un uzlabošanas iespējas SIA AT Tērauds; izvērtēt reklāmu, tās izveidi un galvenos ieguvumus; izanalizēt darba aizsardzības un drošības materiālu izvēles aspektus un izvērtēt būtiskākos veidus. Diplomprojekta veiktais pētījums ir aktuāls un nozīmīgs, jo tajā iegūtie rezultāti tiks izmantoti SIA AT Tērauds uzņēmējdarbībā, t.i., uzņēmums savā turpmākajā darbībā var vadīties pēc diplomprojekta izstrādātajiem secinājumiem un ieteikumiem par uzņēmuma attīstības iespējām. Diplomprojekts sastāv no ievada, četrām daļām ar nodaļām un apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un grafiskās daļas. Analītiskajā daļa tiek veikts metālapstrādes nozares, SIA AT Tērauds saimnieciskās darbības apskats, izskatīta uzņēmuma pamatinformācija, misija, mērķi, stratēģijas, sniegta organizācijas struktūras, atalgojuma un finansiālās darbības, konkurentu analīze. Projekta aprēķinu daļā autore sniedz risinājumus izvirzītajām uzņēmumā pastāvošajām problēmām. Tehnoloģijas daļā tiek veikta interneta mājas lapas pilnveidošana un uzlabošanas. Darba un dabas aizsardzības daļā izstrādāts darba aizsardzības plāns uzņēmumam SIA AT Tērauds Grafiskajā daļā tiek iekļauti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti.
Atslēgas vārdi diplomprojekts, SIA AT Teruds, darbiba, analize, pilnveidosana
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma project, enterprise, development
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 14:20:42