Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datortīklu pārraudzīšanas sistēmu izpēte un salīdzināšana
Nosaukums angļu valodā Research and Analysis of Computer Network Monitoring Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Datortīkliem paliekot lielākiem un ātrākiem, to uzraudzīšanas un menedžmenta darbs paliek arvien sarežģītāks. Labs datortīkla uzraudzības un apkopes plāns nodrošinās to, ka jebkura veida problēmas datortīklā tiek regulāri uzraudzītas. Regulāra datortīklu, datortīkla elementu un datortīkla pakalpojumu uzraudzīšanu veic datortīkla pārraudzīšanas sistēmas. Bakalaura darba ietvaros tika izskatītas datortīklu pārraudzīšanas sistēmu daudzveidība un to funkcionālās iespējas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt datortīklu pārraudzīšanas sistēmas, pielietojot darba ietvaros izstrādāto kritēriju kopu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: informācijas meklēšana un analīze par datortīkliem un datortīklu pārraudzīšanas sistēmām; sistēmu funkcionālo iespēju izpēte; datortīklu pārraudzīšanas sistēmu izvēle salīdzināšanai; datortīklu pārraudzīšanas sistēmu vērtēšanas kritēriju kopas izstrādāšana; sistēmu salīdzināšana un labākās sistēmas noteikšana; secinājumu sniegšana. Mērķa sasniegšanai pielietotās pētījuma metodes: vispārteorētiskā pētīšanas metode, kas palīdz sasniegt mērķi, veicot zinātniskās literatūras analīzi; statistiskā datu apstrādes metode, kura tika izmantota, lai analizētu un vērtētu skaitliskus datu kopumus; salīdzinošā jeb komparatīvā metode, kas bija pielietota, lai salīdzinātu datortīklu pārraudzīšanas sistēmas; lēmumu pieņemšanas metode nosvērtās summas metode. Lai veiktu sistēmu salīdzināšanu un analīzi, balstoties uz lietotāju viedokļiem un sistēmu lejupielādēšanas statistiku, bija izvēlētas trīs sistēmas Cacti, Nagios un Zabbix. Darbā tika izstrādāta salīdzinājumu kritēriju kopa un, izmantojot lēmuma analīzes nosvērtās summas metodi, tika noteikts, ka labākā datortīklu pārraudzīšanas sistēma ir Nagios. Bakalaura darba noslēgumā tika veikts praktiskais eksperiments - TELE2 Shared Service Center tīklu pārraudzīšana. Balstoties un darba veikto izpēti, eksperimenta veikšanai tika izvēlētā Nagios sistēma.
Atslēgas vārdi Datortīkls, pārraudzīšana, pārraudzīšanas sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Network, monitoring, monitoring systems
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 12:52:51