Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for improving the motivation system within the company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. L.Kamola
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Anotācija Darba autors: Karina Umpiroviča Tēma: Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā Zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. L. Kamola Darbs sastāv no analītiskās apraksta daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, kuras ir izklāstītas trīs nodaļās. Pirmajā daļā autors analizējis motivācijas būtību un aprakstījis trīs teorijas, kuras parāda motivācijas sistēmu SIA „X” uzņēmumā. Tiek izmantoti literatūras avoti, lai varētu izpētīt motivācijas sistēmas būtību un atrast trīs teorijas, kuras parāda SIA „X” uzņēmuma būtību. Otrajā daļā autors apskatījās uzņēmuma vēsturi, darbības virzienu, nozari, ražotās produkcijas klāstu un struktūru. Autors apskatījās kā darbojas uzņēmums, tāpat arī kā veidojas meitas uzņēmums un kā tiek ražota produkcija. Trešajā daļā tiek veikta aptauja un datu analīze. Lai izveidotu aptauju, autors izmantojis nepublicētos SIA „X” uzņēmuma materiālus. Pēc veiktās aptaujas autors apkopojis rezultātus un sapratis kā uzņēmumam vajadzētu uzlabot motivācijas sistēmu par darba algām. Darba gaitā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, lai palīdzētu saprast, kāpēc SIA „X” uzņēmumā radās tāda situācija, ka vajadzēja meklēt jaunus motivācijas variantus, lai stimulēt darbiniekus. Balstoties uz konkrētā piemēra analīzes rezultātiem, tiek sniegti priekšlikumi, kā uzlabot motivācijas sistēmu uzņēmumā SIA „X”. Darba pamatu veido mācību literatūra par uzņēmējdarbības vadīšanu, personāla vadīšana, personāla menedžments– kopskaitā 20 literatūras avoti. Problēmas konstatēšanai, analīzei un priekšlikumu sniegšanai, darbā daudz izmantota internetā pieejamā informācija atbilstoši konkrētajai nozarei. Darba apjoms 48 lpp., 5 tabulas, 26 attēli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Umpiroviča K. Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā. Bakalaura darbs/Zinātniskā vadītāja Kamola L. – Datorsalikums. – Rīga RTU, 2013 - 48 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation system improvement Opportunities in Company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 10:00:18