Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of Increasing of a Company Commercial Activities Efficiency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Recenzents Prof. Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta autore: Dace Gerasimova Diplomprojekta vadītāja: Mg.oec., prakt.doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 75 lapām. 9 pielikumi izvietoti uz 15 lapām. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 lapām. Diplomprojektā ievietotas 18 tabulas, 32 attēli, izmantots 31 bibliogrāfiskais avots un 24 formulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Oficiālie statistikas dati, mācību un vispārējā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, interneta resursi, SIA Lursoft datu bāze, uzņēmuma gada pārskati, iekšējās uzskaites žurnāli un nepublicētie materiāli. Diplomprojektā galvenie rezultāti: Diplomprojekta mērķis ir uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana. Mērķa sasniegšanai, diplomprojektā tika pētīta un analizēta uzņēmuma darbība, un veikts finanšu rādītāju aprēķins, rezultātā izveidota izvērstā SVID matrica. Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai tiek samazinātas degvielas patēriņa izmaksas, nomainot degvielas veidu; tiek veiktas aktivitātes elektroniskajā vidē t.sk. mājaslapas izveide; tiek izveidota krājumu veidošanas sistēma.
Atslēgas vārdi degvielas izmaksu samazināšana, mājaslapas izveide, krājumu veidošanas sistēm
Atslēgas vārdi angļu valodā reducing fuel costs, creating website, stockpiling system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 12:18:21