Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Raksturīgākās kļūdas stikloto konstrukciju izbūvē"; diplomprojekts "Sabiedriskā un darījumu ēka Kuldīgā"
Nosaukums angļu valodā "Typical Mistakes in the Installation of Glazed Structures"; Diploma Project "Public and Business Building in Kuldīga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Doc. M.Vilnītis
Recenzents lekt. P.Kara
Anotācija Profesionāla bakalaura diplomprojekts sastāv no divām daļām: inženierprojekts un bakalaura pētījumu daļa. 1. Inženierprojekts Inženierprojekta tēma ir "Sabiedriska un darījumu ēka Kuldīgā". Būvniecības vieta Kuldīgā , Pilsētas laukumā 2 un 4. 1.1. Plānojuma risinājums Jaunā ēka veidota kā piebūve jau esošai ēkai. Jaunais projektētais apjoms risināts četros stāvos ar lēzenu savietoto jumtu. Pirmajā un otrajā stāvā paredzētas telpas bankas vajadzībām klientu apkalpošanai un palīgtelpas. Trešajā un ceturtajā stāvā paredzētas biroja telpas ar brīvo plānojumu, kā arī neliela apspriežu zāle un palīgtelpas. Piebūves garums ir 22 metri, platums 11 metri, maksimālais augstums no zemes virsmas 15 metri. Ēkas kopējā platība 242 m2. 1.2. Konstruktīvais risinājums Ēkas karkasu pamatus, kāpnes, starpstāvu pārsegumu, jumtu paredzēts veidot kā monolīta dzelzsbetona konstrukcijas. Apmēram 90% ārsienu paredzēts veidot kā stiklotas fasādes, pārējās tiks nosiltinātas un nokrāsotas. 1.3. Pielietotā apdare Ēkas ārējā fasāde paredzēta kā stiklota piekārtā fasāde, sistēma Schuco FW 50+. Daļa fasādes tiks veidota ar caurspīdīgu stiklu un daļa ar krāsotu stiklu ar siltinājumu aizmugurē. Iekšsienas tiks veidotas kā metāla karkasa ar dubultu ģipškartona plātņu apšuvumu un dažas sienas tiks mūrētas no FIBO blokiem, apmestas un krāsotas. Iekštelpā paredzēts veidot piekārtos griestus AKUSTO POP. Grīdas tiks pārklātas ar flīzēm, linoleju un vietām mīkstiem segumiem. Jumts paredzēts kā savietots, lēzenais jumts ar ruļļu materiāla segumu. 1.4. Ugunsdrošības risinājums Projektējamai ēkai paredzēta II ugunsdrošības pakāpe. Ēkā ir paredzētas katrā stāvā divas evakuācijas izejas. Tehniskā telpa no pārējām telpām tiek norobežota ar ugunsdrošām sienām ar ugunsdrošības pakāpi REI 45. Ir paredzēts izbūvēt ugunsdzēsības signalizāciju. Evakuācijas izeju durvis ir paredzētas ar ugunsizturības robežu EI 30. Kāpņu konstrukcijām, laidiem un laukumiem jānodrošina uguns izturība ne zemāka kā REI 60. Tranzīta ventilācijas kanāliem izveidot ugunsizturīgu izolāciju ar ugunsizturību REI 45. 1.5. Būvdarbu organizācija Objekta būvniecību plānots uzsākt 2013. gada 8. aprīlī, bet pabeigt 2013. gada 26. septembrī. Objektu plānots uzbūvēt 124 darba dienu (25 nedēļu) laikā. Nedēļā tiek strādātas 5 dienas. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās ir brīvdienas. Strādnieki strādā vienā maiņā. Vienas maiņas garums ir 8 stundas. Darbs tiek organizēts pēc plūsmas un paralēlo darbu metodes. 1.6. Objekta izmaksas Galīgas objekta izmaksas ar PVN 21% ir 705 119, 06 Ls. Objekta 1m2 kopēja izmaksa ar PVN 21% ir 2 913,72 Ls. Inženierprojekts sastāv no 92 lapām, 36 attēliem un 20 tabulām. 2. Bakalaura pētījumu daļa Bakalaura pētījumu daļas tēma ir "Raksturīgākās kļūdas stikloto konstrukciju izbūvē". Darba mērķis ir izpētīt iespējamās kļūdas dažādu stikloto konstrukciju izbūvē. Lai sasniegtu šo mērķi izvirzu šādus darba uzdevumus: 1.Izpētīt stikla veidus, biežāk izmantojamos stiklus; 2.Izpētīt stikla ražošanas procesu no stikla sastāva līdz gatavam produktam; 3.Izanalizēt raksturīgākās kļūdas stikloto konstrukciju izbūvē; Bakalaura darba mērķi sasniedzu ar sekojošiem rezultātiem: 1.Noteikti populārāko stiklu veidi; 2.Izanalizētas dažādu stiklu priekšrocības, trūkumi un izmantošanas iespējas; 3.Izveidota parasta caurspīdīga stikla ražošanas shēma; 4.Pēc stikloto konstrukciju raksturīgāko kļūdu analīzes, izveidota tabula ar problēmas risinājumiem. Bakalaura pētījumu daļa sastāv no 37 lapām, 20 attēliem un 5 tabulām.
Atslēgas vārdi Sabiedriska un darījumu ēka; Stiklotas konstrukcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Public and business building; Glazed structures
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 21:32:09