Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Tahogrāfu inspicēšanas procesa pilnveide SIA "Nordtranselektro"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Tachographs Inspection Process in the "Nordtranselektro" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Anotācija Svarinska A. Tahogrāfu inspicēšanas procesa pilnveide SIA Nordtranselektro: Bakalaura darbs / A.Svarinska, R.Liepiņa. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013.- 58 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti - 20 avoti latviešu, 22 avoti angļu un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir balstoties uz SIA Nordtranselektro digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesa izvērtējumu sniegt priekšlikumus procesa pilnveidei, lai optimizētu inspicēšanas procesu. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par kvalitātes vadību kopumā, par procesa jēdzienu un to vadību, atbilstības novērtēšanu un tās galvenajiem elementiem un procedūrām kā arī par kvalitātes vadības metodēm, kas tiek izmantotas darba analītiskajā daļā, Otrajā darba daļā ir apskatīta inspicēšanas nozare Latvijā, raksturota SIA Nordtranselektro darbība, analizējot uzņēmuma kvalitātes sistēmas elementus un digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesa īstenošanu. Trešajā darba daļā autore ir izstrādājusi priekšlikumus digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesa pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi ir nepilnības digitālo tahogrāfu inspicēšanas procesā. Lai to pilnveidotu un uzlabotu, autore izstrādā atbilstošus priekšlikumus.
Atslēgas vārdi kvalitāte, procesa pilnveide, inspicēšana, atbilstības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā quality, process improvement, inspection, conformity assessment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 09:11:44