Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Produkta virzīšana tirgū”
Nosaukums angļu valodā „Product promotion into the market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Alisa Dunkina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.lekt. I. Andersone Bakalaura darba temats: „Produkta virzīšana tirgū” Bakalaura darba apjoms: 50 lpp, 19 tab., 9 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra – 15 latviešu valodā un 5 krievu valodā, valsts statistikas dati, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētie dati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskās apskates daļā tika apskatīta virzīšanas būtība, veidi un mārketinga komunikāciju plānošanas process. Pētījumu un aprēķinu daļā praktiski tiek izskatīta produkta virzība un mārketinga komunikāciju plānošana konkrētam uzņēmuma. Par analītiskās apskates, pētījumu un aprēķinu daļām tiek veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Dunkina A. Produkta virzīšana tirgū: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. – 50 lpp.
Atslēgas vārdi Produkta virzīšana tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Product promotion into the market
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 18:32:12