Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas naftas produktiem””
Nosaukums angļu valodā “Excise Tax and Rate Changes in Petroleum Products in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbā aplūkotas akcīzes nodokļa likmju izmaiņas naftas produktiem. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir uzņēmuma SIA „Nivels” akcīzes nodokļa maksājumi , kuri attēloti gan tabulās, gan grafikā, ar kuru palīdzību tiek īstenots darba mērķis un sasniegts darba uzdevums. Darba mērķis ir izskatīt jautājumu par akcīzes nodokli, izskatīt likmes maiņu naftas produktiem un tās ietekmi uz uzņēmumu SIA „Nivels” un uz naftas produktu patērētājiem. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: - izpētīta akcīzes nodokļa sistēma; - aplūkotas naftas produkta likmes par 2002., 2004., 2005. un 2010. un 2011. gadiem; - analizēti akcīzes nodokļa maksājumi SIA Nivels (par 2004., 2009., 2010. un 2012. gadiem); - izpētīta akcīzes nodokļa naftas produktiem likmju maiņas ietekme uz Latvijas uzņēmuma SIA „Nivels” nodokļu maksājumiem; - izdarīti secinājumi, kas radušies darba izstrādes procesā; - izvirzīti priekšlikumi situācijas uzlabošanai un turpmākai darbībai. Darbs sastāv no 4 daļām. Darba pirmajā daļā tiek raksturota nodokļu sistēma un to funkcijas, akcīzes nodoklis un kāda tam ir loma nodokļu sistēmā, akcīzes nodokļa maksātāji, tā atvieglojumi, tiesības un atbildība. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par nodokļu likmēm, akcīzes preču noliktavu naftas produktiem, akcīzes preču noliktavas darbība, objekti, kuri ir aplikti ar akcīzes nodokli (tabulas), par naftas produktu likmju maiņām (diagramma), kā arī degvielas tirgus un cena Latvijā. Darba trešajā daļā tiek sniegta informācija par degvielas cenu kāpuma ietekme uz gāzes pieprasījumu, augstu degvielas likmju ietekme uz Latvijas iedzīvotāju, nelegālās degvielas tirzdniecību- kontrabandu. Ceturtajā daļā sniegta informācija par SIA „Nivels” darbības raksturojums un akcīzes nodokļa likmju izmaiņas par 2009.-2012. gadam un to ietekmeuz uzņēmuma darbības rezultātiem. Diplomdarbā ir 63 lappuses, ietverot 19 tabulas un 7 attēlus, tika izmantoti 8 interneta vietnes un 13 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi „Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas naftas produktiem”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Excise Tax and Rate Changes in Petroleum Products in Latvia”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 15:46:38