Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu vadīšana muitas noliktavās”
Nosaukums angļu valodā “Logistics Process Management in Customs Warehouses”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. A.Starčenko, Konsult. Asoc.prof. V.Skribans
Recenzents
Anotācija Diplomprojektu „Loģistikas procesu vadīšana muitas noliktavās” ir izstrādājusi Žanna Lisakoviča, zinātniskā vadītāja – Mg.oec., lektore Alla Starčenko. Diplomprojektā tiek apskatīti un analizēti muitas noliktavas loģistikas procesi un ar to vadīšanu saistītās apzinātās problēmas. Diplomprojekta mērķis ir novērtēt muitas noliktavas darbību, izstrādāt priekšlikumus muitas noliktavu darbības pilnveidošanai, pamatojoties uz noliktavas darbību organizēšanas apzināto problēmu analīzi un risinājumiem. Diplomprojekta objekts ir muitas noliktava un ar tās darbību saistītās problēmas; priekšmets ir muitas noliktavas darbības uzlabošana. Diplomprojekta pirmajā nodaļā tiek veikts īss muitas noliktavu darbības apraksts un aprakstīts to darbības regulējums, kā arī tiek analizēta starptautisko preču pārvadājumu nozare Latvijā, apskatītas tās attīstības iespējas un veikta prognoze tirdzniecības apjomiem ar Krieviju 2013. gadam. Otrajā nodaļā tiek analizēta apskatāmā uzņēmuma muitas noliktavas platības izmantošanas efektivitāte, balstoties uz pievedumu skaita un palešvietu izmantošanas aprēķiniem, un veikta pievedumu prognoze 2013. gadam ar Oracle Crystal Ball programmu. Kā arī tiek veikta preču izvietojuma analīze akcīzes preču noliktavas telpās, akcīzes preču marķēšanas darba galdu darbības analīze un imitējošā modelēšana, izveidojot marķēšanas procesa modeli SIMUL8 programmā, un pasūtījumu izpildes laika analīze. Trešajā nodaļā tiek noteikts papildus nepieciešamo palešvietu skaits prognozējamā palešu skaita izvietošanai, preču izvietojuma optimizācija, apskatīta pasūtījumu izpildes laika samazināšanas iespēja, kā arī imitācijas modelī tiek apskatīti seši biznesa attīstības scenāriji, no kuriem tiek izvēlēts optimālākais risinājums akcīzes marķēšanas darba galdu procesu vadībai. Diplomprojekta apjoms ir 60 lappuses. Darbā iekļauti 24 attēli, 20 tabulas, 3 formulas, 12 pielikumi un 19 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi muitas noliktavas, muitas noliktava, optimizēšana, imitējošā modelēšana, prognozēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā customs warehouses, bonded warehouse, optimization, simulation, forecasting
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 16:41:03