Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eksporta kredīta garantijas Eiropas Ekonomikas zonas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā
Nosaukums angļu valodā ”Export Credit Guarantees in Developing Business Environment of the Eurpean Economic Area”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. O.Bogdanova
Recenzents Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Anotācija Maģistra darbu "Eksporta kredīta garantijas Eiropas Ekonomikas zonas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā" maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Evita Andersone. Darba mērķis ir, novērtējot eksporta kredīta garantiju izmantošanu Eiropas Ekonomikas zonā un konstatējot tās attīstības problemātiku, izstrādāt priekšlikumus eksporta kredīta garantiju izmantošanas problemātikas risināšanai. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti eksporta un eksporta kredīta garantiju teorētiskie aspekti, kā arī raksturota to nozīme uzņēmējdarbības attīstībā. Tāpat darba pirmajā nodaļā tika apzināti pieejamie alternatīvie ar eksportu saistīto risku apdrošināšanas instrumenti. Darba otrajā nodaļā ir pētīta un analizēta pastāvošā eksporta kredīta garantiju sistēma un eksporta kredīta garantiju izmantošana Latvijā, kā arī tādās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs kā Norvēģija, Vācija, Polija un Itālija. Tāpat ir veikts Latvijas eksporta kredīta garantiju programmas salīdzinājums ar iepriekš minēto Eiropas Ekonomikas zonas valstu programmām. Darba trešajā nodaļā ir konstatētas un raksturotas trīs būtiskākās eksporta kredīta garantiju attīstību kavējošās problēmas (īstermiņa eksporta kredīta garantiju nepieejamība uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm; uzņēmumu nepietiekamā informētība par eksporta kredīta garantiju pieejamību; vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju trūkums Latvijā), kā arī izstrādāti priekšlikumi to risināšanai. Darba noslēdzošajā ceturtajā nodaļā ir izvērtēti trešajā nodaļā izstrādātie eksporta kredīta garantiju problēmu risinājumi, to nepieciešamība un lietderība. Ir izstrādāts argumentācijas modelis sarunām ar Eiropas Komisiju par īstermiņa eksporta kredīta garantiju atjaunošanu uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm. Tāpat ir izstrādāta reklāmas kampaņa Latvijas Garantiju aģentūras eksporta kredīta garantiju popularizēšanai 2014.gadā, kā arī pamatota vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju programmas ieviešanas lietderība. Maģistra darba apjoms ir 106 lpp., kur ir iekļautas 12 tabulas, 20 attēli, 3 formulas, 110 bibliogrāfiskās vienības un 7 pielikumi 13 lapu apjomā. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskās pētījuma un projekta daļas.
Atslēgas vārdi eksports, eksporta kredīta garantija, Eiropas Ekonomikas zona
Atslēgas vārdi angļu valodā export, export credit guarantees, European Economic Area
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2013 14:48:48