Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Trokšņa un vibrāciju riska novēršana lokomotīvju mašīnistu darba vietās
Nosaukums angļu valodā Noise and Vibration Risk Prevention in the Workplace of Locomotive Drivers
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. V.Urbāne
Recenzents LU prof. V.Kaļķis
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Trokšņa un vibrācijas novēršana mašīnistu darba vietās; Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: SIA „LDZ Cargo” ir dzelzceļa kravu pārvadītājs, uzņēmumā ir daudz dažādu profesiju, bet, manuprāt, lokomotīves vadītājiem ir vissliktākie darba apstākļi. Visgalvenais negatīvs faktors ir izmantotas tehnikas ( lokomotīves) novecošana. Protams, problēma ir un to vajag risināt. Darbadevējam, pagaidām, nav resursu jaunas tehnikas iegādāšanai un tāpēc darba aizsardzības speciālistiem ir galvenais mērķis izstrādāt pasākumus, lai lokomotīves vadītājiem būtu apmierinošie darba apstākli. Pirmajā teorētiskā nodaļā ir veikts trokšņa un vibrācijas ietekmes uz nodarbināto izpētīšana un normatīvu aktu saistīto ar trokšņa un vibrācijas norobežošanu Latvijā izanalizēšana. Otrajā analītiskā daļā ir veikta normatīvu aktu saistīto ar trokšņa un vibrācijas norobežošanu Latvijā salīdzināšana ar citām ES valstīm, SIA „LDz Cargo” KC-1, LEN-1 Jelgavas ceha darbības specifikas izpētīšana, mašīnista un mašīnista palīga darba vietas detalizēta izpētīšana; Trešajā diplomdarba nodaļā tika veikti mērījumi mašīnista un mašīnista palīga darba vietās, tika veikta darba vides riska faktoru novērtēšana, tika izstrādāti pasākumi trokšņa un vibrācijas novēršanai vai samazināšanai līdz minimumam, atkārtoti veikti mērījumi, lai uzzinātu pasākumu efektivitāti un atkārtoti veikta darba vides riska faktoru novērtēšana sakarā ar izmaiņām darba apstākļos; Pielietotās metodes un informācijas avoti: Mācību – metodiskās literatūras, likumdošanas aktu un statistisko materiālu izpēte un analīze, darbs ar periodiskajiem izdevumiem un Internet, uzņēmuma datu pētīšana; Darba ietverto tabulu skaits: 22 (divdesmit divas) tabulas; Darba ietverto attēlu skaits: 20 (divdesmit) attēli; Darba ietverto pielikumi skaits: 3 (trīs) pielikumi; Valoda, kurā maģistra darbs ir uzrakstīts: Latviešu valoda.
Atslēgas vārdi Trokšņa un vibrācijas novēršana mašīnistu darba vietās;
Atslēgas vārdi angļu valodā Noise and Vibration Risk Prevention in the Workplace of Locomotive Drive;
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 10:11:18