Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauno speciālistu sagatavošana pēc valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Training of young specialists funded by state in higher education of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija Maģistra darbs „Jauno speciālistu sagatavošana pēc valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā Latvijā” akadēmiskā maģistra grāda iegūšanai izstrādāts RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā. Izglītības nozīme mūsdienu pasaulē nemitīgi pieaug – zināšanas tiek uzskatītas par sabiedrības attīstības pamatnosacījumu. 21. gadsimts ir jaunu zināšanu, nemitīgas informācijas apmaiņas, tehnoloģiju attīstības un tehnikas pilnveides laiks. Jebkurai valstij ir svarīgi, lai tās iedzīvotāji šādus attīstības procesus spētu saņemt, analizēt, izmantot ikdienas praksē un pārvērstu priekšrocībās, lai konkurētu pasaules tirgū, veicinātu valsts un pasaules ekonomisko izaugsmi, paaugstinātu ražīgumu, sekmētu personīgo un sociālo attīstību un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Darbā pētīti un analizēti augstāko izglītības iestāžu finanšu resursi, to apjoms un dinamika. Pētīta un analizēta augstākās izglītības finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem, iekļaujot valsts finansējuma piešķiršanas nosacījumus un aprēķināšanas principus, kā arī valsts finansējuma piešķiršanas nosacījumus augstākajai izglītībai zinātniskajai pētniecībai. Pētītas un analizētas darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes, noteiktas tendences. Veikta Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas „stipro” un „vājo” pušu analīze Maģistra darbā sniegti risinājumi, valsts iespējām ietekmēt studentu izvēli par labu kādai no studiju programmām, valsts izglītības politikas realizēšanai, valsts budžeta finansējuma lietderīgākam, mērķtiecīgākam un racionālākam izlietojumam, studentu, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, „atbiruma” precīzai uzskaitei, augstāko izglītības iestāžu efektīvākai darbībai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Darba apjoms ir 96 lappuses, darbā iekļauti 18 attēli, 8 tabulas un 10 formulas. Darba izstrādes procesā izmantoti 65 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi augstāka izglītība, valsts finasējums
Atslēgas vārdi angļu valodā higher education, state funding
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 01:05:51