Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunu produktu izstrādāšana un attīstība Nigērijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Product Innovation and Development in Nigerian Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Profesore Nataļja Lāce
Anotācija Inovācijas un attīstība ir parādījušās kā klasisks veids, kādā organizācija dažādos ekonomikas sektoros tiecas pārspēt konkurentus. Inovatīvā attīstība ir pieredzējusi vairākus posmus, kas šajā pētījumā tiks skaidri izcelti. Jauna produkta attīstīšana ar inovāciju palīdzību ir sarežģīta, bet vitāli svarīga organizācijas panākumu gūšanā. Šajā darbā tiek pētīti būtiskie jauna produkta attīstīšanas faktori un ietekme, kāda šiem faktoriem ir ikvienas organizācijas sasniegtā rezultāta noteikšanā. Bez tam, šī darba autors Keleči Stenlijs Anjalevači, kas strādā RTU profesores Elīnas Gailes Sarkanes vadībā, pēta galveno ieinteresēto pušu koncepciju par inovāciju tipiem,pieejām, metodoloģiju, faktoru identifikāciju un afektiem, veicot kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes aptaujas, izmantojot empīrisko datu ieguvi. Šī darba izstrādes procesā tika izskatīta pieredzējušu rakstnieku literatūra un dažādas grāmatas par inovācijām un mārketingu. Šī izpētes darba mērķis ir izvērtēt un aplūkot, kā inovācijas tendences ir ietekmējušas gan privātā, gan sabiedriskā sektora attīstību Nigērijas tirgū, ņemot vērā attīstības posmus, ko pieredzējusi šī valsts pēc neatkarības iegūšanas, un līmeni, kādā valsts pašlaik virzās pretim izpētes inovāciju procesam un metodēm, un saista tos ar Nigērijas jaunattīstības tirgu. Integrējot visas vērtības un apskatot, kā tās ietekmē globālo inovāciju. Pētījuma uzdevums ir izstrādāt globālos inovāciju modeļus un pielietot šo modeli Nigērijas mārketinga scenārijam, kā arī apskatīt to, cik pozitīvs tas kļūst. Šis darbs sastāv no trim galvenajām daļām analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Tajā ir ietverts 21 attēls, 8 tabulas un 5 grafiki. Izpētes laikā šī pētījuma izstrādē sešu mēnešu garumā autors ir izmantojis vairāk kā četrdesmit piecus literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Jaunu produktu izstrādāšana un attīstība Nigērijas tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Product Innovation and Development in Nigerian Market
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 15:49:56