Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Uzlabojuma plāna izstāde uzņēmuma ABC zvanu centram
Nosaukums angļu valodā Development of Improvement Plan for Call Center of Company ABC
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs G.Mathers
Recenzents J.Mazais
Anotācija Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir Uzlabojuma plāna izstrāde uzņēmuma ABC zvanu centram. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt uzlabojuma plānu uzņēmuma ABC zvanu centam, lai piedāvātu augsto servisa kvalitāti un nodrošinātu to nepārtraukto uzlabošanu. Lai izstrādātu ieteikumus veikts zinātniskās literatūras pārskats, papildus veikta paplašināto datu analīze, ieskaitot veikto pētījumu rezultātus. Darba pirmajā daļā ietverta tēmas aktualitāte, problēmas apraksts un darba struktūra. Darba otrajā daļa veltīta zinātnisko literatūras pārskatam, ieskaitot zvana centru raksturīgus galvenos aspektus. Darba trešajā daļā norādītas veiktas pētījumu metodes: kvalitatīvās, ieskaitot datu analīzes metodes. Darba ceturtajā daļā apkopoti pētījumu rezultāti, secinājumi no ekspertu un vadītāju intervijām un datu analīze. Darba piektajā daļā apkopoti iegūti rezultāti. Šīs daļas beigās izstrādāti praktiski ieteikumi un rekomendācijas. Darba sestajā daļā apkopoti secinājumi. Darba izmantoti dažādi literatūras avoti, to skaitā, zinātniski pētnieciskā literatūra, materiāli no interneta un nepublicēti materiāli, autores novērojumi, kā arī uzņēmuma papildinoši materiāli. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā un ietver ir 8 tabulas, 5 grafikus, un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Zvanu cents, Veiktspēja, kvalītātes mērijumi, servisa kvalītāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Call Center, performance, quality measures, serviss quality
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2013 17:49:55