Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības attīstības modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Business Development Modeling for a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija Maģistra darba nosaukums Uzņēmuma darbības attīstības modelēšana. Par pētījuma objektu tika noteikta ekspedīcijas uzņēmuma SIA Bilatris darbība. Par pētījuma priekšmetu tika noteikta uzņēmuma darbības attīstība. Maģistra darba mērķis ir ekspedīcijas uzņēmuma darbības stratēģijas modelēšana. Balstoties uz izstrādātas stratēģijas, darba autore parāda kā praktiski var realizēt izstrādāto stratēģiju uzņēmumā. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi un pārbaudīt izvirzīto hipotēzi, sekojoši uzdevumi tiks risināti pētījuma ietvaros: 1)izanalizēt transporta nozari Latvijā un Baltijas valstīs; 2)izanalizēt ekspedīcijas uzņēmumu lomu un nozīmi starptautiskajos pārvadājumos; 3)izanalizēt pašreizējo uzņēmuma SIA Bilatris stāvokli un loģistikas pakalpojumu attīstības tendences; 4)izanalizēt un sistematizēt organizatoriskās un vadīšanas tendences ekspedīcijas uzņēmumos; 5)tika definēti uzņēmuma stratēģijas veidošanas pamati un izstrādāta stratēģijas modelēšanas efektivitāte; 6)veikt uzņēmuma SIA Bilatris ārējās un iekšējās vides analīzi; 7)izstrādāt uzņēmuma SIA Bilatris izmaksu samazināšanas pasākumus; 8)izstrādāt uzņēmuma SIA Bilatris attīstības stratēģijas algoritmu. Analītiskajā daļā autore raksturo loģistisko procesu, parāda kravas pārvadājumu struktūru un tās dalībnieku mijiedarbību. Tiek analizēta transporta nozare Latvijā un Baltijas valstīs. Autore uzsver ekspedīcijas uzņēmumu lomu un to īpatnības starptautisko pārvadājumu organizēšanā, kā arī pamato uzņēmuma stratēģijas izveides un realizācijas nepieciešamību uzņēmuma veiksmīgai attīstībai. Lietišķā pētījuma daļa ir veltīta uzņēmuma stratēģijas izveidei izmantojot sistēmas analīzi. Autore, izmantojot sistēmas analīzes metodes, kā arī citu ekspedīcijas uzņēmumu darbības shēmu izstrādā stratēģijas uzdevumu izpildes algoritmu. Projekta daļā tiek raksturots uzņēmums SIA "Bilatris", veikta ārējās un iekšējās uzņēmuma vides analīze. Kā arī pamatojoties uz uzņēmuma struktūru pielieto izstrādāto stratēģiju, kā arī ekonomiski pamato tās ieviešanas efektivitāti. Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses, kas ietver 34 attēlus, 14 tabulas un 5 pielikumus. Darbā ir izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi transporta nozare, stratēģija,modelēšana, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā transport industry,strategy,modelling,development,
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 04:34:50