Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Atklātā pirmkoda elektronikas prototipēšanas platformas „Arduino” funkcionālo iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā A Functional Analysis of Open-source Electronic Prototyping Platform Arduino
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Maksims Alekseičevs
Recenzents Mg. sc. ing. Olga Kotova
Anotācija Bakalaura darbs ir veltits Arduino platformas funkcionalo iespeju analizei un izpetei. Darba laika tika izskatitas dotas platformas funkcionalas iespejas. Tika veikta vispariga mikrokontrolieru butibas un arhitekturas analize. Atseviski tika apskatitas mikrokontolieru saimes, kuras tiek izmantotas Arduino, konkreti mikrokontolieris Atmel AVR. Siki izanalizeta Arduino platforma: struktura, periferija, programmatura, programmesanas valodas un uz Arduino platformas balstiti plasu veidi. Balstoties uz sanemtajiem datiem, visi Arduino platformas plasu veidi tika salidzinati sava starpa, ka ari tika atspogulotas katras plates prieksrocibas. Atseviski tika aplukota Arduino Duemilanove, jo praktiskaja darba tika izmantota tiesi sada plate. Praktiskas dalas ietvaros tika izstradats projekts interaktiva spele krustini un nullites ar skarienpaliktni. Darba izstrades laika tika paraditas vairakas Arduino platformas funkcionalas iespejas. Analizejot abu darba dalu ietvaros iegutos datus, tika noteikts, kadu pamatu Arduino sniedz mikrokontolieru programmesanas izzinasanai, ka ari, kadus uzdevumus spej veikt dota platforma. Analizes laika tika noteikta dotas platformas merka lietotaju auditorija. Darbs tika izstradats, izmantojot operetajsistemas Windows8 un Mac OS 10.7, ar sekojosu programmaturu: Microsoft Word 2010, Microsoft Visio 2012 un Arduino IDE 1.0.4.
Atslēgas vārdi Arduino, skarienpaliktni, krustini un nullites, LED matrice, multipleksēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Arduino, touchpad, game tic tac, LED matrix, multiplexing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 14:58:22