Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Kredītriska pārvaldība Latvijas komercbankās"
Nosaukums angļu valodā "Credit risk management in Latvian commercial banks"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Ņemot vērā, ka Latvijas komercbanku kredītportfelī kopš 2007. gada ir ievērojami pieaudzis kredītu ar procentu vai pamatsummas maksājumu kavējumiem īpatsvars, ir nepieciešams veikt uzlabojumus Latvijas komercbanku kredītriska pārvaldības procesā. Kopš Bāzele II kapitāla konvencijas stāšanās spēkā kredītriska pārvaldībā aizvien vairāk tiek izmantoti iekšējie kredītriska novērtēšanas modeļi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, tā kopējais apjoms ir 88 lappuses, tas satur 16 attēlus, 49 tabulas un 6 pielikumus. Maģistra darba mērķis ir analizēt Latvijas komercbankās izmantotos kredītriska pārvaldības instrumentus un izstrādāt maksātnespējas prognozēšanas modeli, kas būtu pielietojams kredītriska novērtēšanai Latvijas uzņēmumiem. Pētījuma veikšanai autore izmantoja 36 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu finanšu pārskatus par 2011. gadu. Izmantojot apkopotos Latvijas uzņēmumu datus, autore veica Kraličeka Ātrā testa, kā arī 10 dažādu autoru iepriekš izstrādātu logit un probit maksātnespējas prognozēšanas modeļu precizitātes novērtēšanu Latvijas uzņēmumiem, minēto logit un probit modeļu koeficientu koriģēšanu, un izstrādāja divu faktoru logit modeli maksātnespējas prognozēšanai Latvijas uzņēmumiem.
Atslēgas vārdi Kredītriska pārvaldība, maksātnespējas prognozēšana, logit un probit modeļi, Bāzele II konvencija
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit risk management, default risk assessment, logit and probit models, Basel II requirements
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 23:26:58