Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienībā un Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Corporate Income Tax Systems in European Union and Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba temats ir „Uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienībā un Latvijā”. Diplomdarba mērķis ir notiekt uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmas būtību Latvijā un Eiropas Savienībā, aprakstīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu Latvijā un Eiropas Savienībā, ka arī veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa sitēmas salidzīnošo analīzi starp Latviju un Eiropas Savienību. Diplomdarbs kopumā sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tika teorētiski pamatota uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmas būtība Latvijā, noskaidrojot kas tieši ir uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma, un raksturojot tas apliekamo ienākumo, kā arī tika aplūkotas uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas principi, un aprakstīts uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas periods un maksāšanas termini. Detalizētāk tika izpētīta uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana. Otrajā nodaļā tika noskaidroti un detalizētāk izpētīti uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas Polijā, Čehijā un Italijā. Trešajā nodaļā tika uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinošā analīze Latvijā, Polijā, Čehijā un Italija. Darba izstrādes laikā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Veicot uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas analīzi, par pamatu tika ņemti spēka esošie uzņemumu ienākuma nodokļa dati no dažadiem valstim, kas bija pieejami „Latvijas Vēstneša” tesību aktu vortālā, metodiskos materiālos par uzņēmumu ienākuma nodokļi. Diplomdarbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumi, Latvijas un ārzemju autoru grāmatas, interneta resursi. Diplomdarba apjoms 61 lpp. Darbā izmantotas 7 tabulas un 1 pielikums. Darba atslēgas vārdi: Uzņemumu ienākuma nodoklis, salīdzinošā analīze, nodokļa atlaides un atvieglojumi, aktīvu nolietojums, deklarācija.
Atslēgas vārdi Uzņemumu ienākuma nodoklis, salīdzinošā analīze, nodokļa atlaides un atvieglojumi, aktīvu nolietojum
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate income tax, comparative analysis, tax discount and deduction, depreciation, declaration
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 15:50:20