Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtējums Baltijas valstīs"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of insurance company financial stability in the Baltic States"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Maģistra darba autore Vita Zukule. Maģistra darba zinātniskā vadītāja Irina Voronova, RTU asoc. prof., Dr. oec. Maģistra darba recenzente - Nora Dubro, Dr. oec. Maģistra darba tēma - "Apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtējums Baltijas valstīs". Darbs sastāv no trīs nodaļām: analītiskā, lietišķā pētījuma un projekta. Maģistra darba mērķis ir reitinga izveide, balstoties uz pasaules praksi, apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtēšanai Baltijas valstīs. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba autore veica Baltijas valstu deviņu vadošo apdrošināšanas sabiedrību finanšu stabilitātes novērtējumu izmantojot pasaulē plaši attīstītu instrumentu reitingu sistēmu. Reitinga izveidošanai tika atlasīti 13 kritēriji, balstoties uz veiktās reitingu aģentūru reitingu piešķiršanas metodoloģiju pētīšanās pasaules mērogā. Uz Baltijas valstu deviņu vadošo nedzīvības apdrošinātāju pamata tika aprēķināti atlasītie kritēriji par 3 gadiem un tika veikti reitingu piešķiršanas aprēķini pēc taksonomijas, analītiskās hierarhijas un TOPSIS metodēm. Maģistra darba kopējais apjoms ir 98 lappuses, kas ietver sevī 26 tabulas, 13 attēlus, 12 formulas, 74 literatūras avotus un 6 pielikumus.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana, reitings, taksonomija, analītiskās hierarhijas metode, TOPSIS.
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance, rating, taxonometric, analytical hierarchy process, TOPSIS.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 18:16:53