Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Dubultas nozīmes stratēģisko preču piegādes veidu optimizācija starptautiskajā saskarsmē.
Nosaukums angļu valodā Optimization of the Methods of Strategic Dual-Purpose Goods Delivery in International Traffic.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs docents Valerijs Muhins
Recenzents docents Mihails Larins
Anotācija Darba tēma: „Dubultas nozīmes stratēģisko preču piegādes veidu optimizācija starptautiskajā saskarsmē”. Studente: Olga Petrenko. Darba zinātniskais vadītājs: docents V. Muhins. Darbs profesionālā bakalaura grāda transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Darba mērķis ir stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma preču pārvadājuma un glabāšanas optimizēšana, lai paaugstinātu uzņēmuma SIA „K.S.Avia” darbības efektivitāti, samazinot izdevumus un saglabājot uzņēmuma līdzekļus. Darbā pētīts jautājums par uzņēmuma noliktavas nepieciešamību un tās atmaksāšanās laiks. Pirmajā daļā ir analizēta stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma kravas starptautisko pārvadājumu organizēšana, problemātiskie jautājumi un to ietekmes, un kā rezultātā analizētas gaisa transporta priekšrocības stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma kravu pārvietošanai un aviācijas attīstība kopumā Latvijā. Plaši izpētīta dubultā pielietojuma kravas glabāšanas problēma un ir secināts, ka uzņēmumam ir nepieciešama privatā noliktava. Pēc autora priekšlikuma šī darba ietvaros uzņēmuma vajazdībām ir veikta uzņēmuma īpašumā esošā angāra nepieciešamās pārbūves modelēšana stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma kravas glabāšanai un apstrādei. Otrajā daļā ir veikti autora izstrādāti noliktavas ekonomiskie un tehniskie aprēķini, noteikts projekta ekonomiskais efekts un ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās periods. Darba apjoms: 84 lpp., 4 tabulas, 9 attēli, 21 formulas, 6 pielikumi un 21 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Dubultas nozīmes stratēģisko preču piegādes veidu optimizācija starptautiskajā saskarsmē.
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of the Methods of Strategic Dual-Purpose Goods Delivery in International Traffic
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 13:50:28