Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveide pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of personnel management in a service company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Jebkura uzņēmuma veiksmīga attīstība ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Bez tādiem faktoriem kā finanses un tehnoloģiskā bāze, liela loma ir uzņēmuma personālam un pareizai tā pārvaldīšanai. Personāla vadīšana ir nozīmīgs posms ikvienā organizācijā, kur svarīga ir individuāla pieeja katram darbiniekam. Bakalaura darba tēma ir personāla vadības pilnveide pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā. Darba mērķis ir atklāt personāla vadīšanas pilnveidošanas iespējas analizējamā pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām analītiskā apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Pirmajā analītiskā apskata daļā - ir apkopots dažādu autoru teorētiskais materiāls par personāla vadības struktūru un procesiem uzņēmumā, kā arī populārākās darbinieku motivācijas teorijas, tādas kā Maslova vajadzību teorija, Maklīlenda vajadzību teorija, mērķu noteikšanas teorija, gaidu teorija u.c. Otrajā jeb pētījumu un aprēķinu daļā, balstoties uz teorētisko bāzi un veikto darbinieku anketēšanu pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, ir analizēta situācija uzņēmumā kopumā, kā arī darbinieku motivācija un to ietekmējošie faktori. Pamatojoties uz rezultātiem, ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi personālvadības pilnveidei. Bakalaura darbs sastāv no 63 lapas, tajā ir iekļautas 8 tabulas un 19 attēli.
Atslēgas vārdi Personāla vadība, motivācijas teorijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Human recources management, motivation theories
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 20:28:39