Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tabakas izstrādājumu tirgus stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Strategy of the tobacco product market in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir tabakas izstrādājumu tirgus un priekšmets - smēķētāju skaits un patērētās tabakas apjoms Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt stratēģiju tabakas izstrādājumu apjoma un lietotāju skaita samazināšanai. Maģistra darbs sastāv no analītiskās daļas, teorētiskās daļas, kā arī zinātniski praktiskās daļas. Darba analītiskajā daļā ir apskatīti tabakas apritē iesaistītie komersanti, tabakas izstrādājumu veidi, kā arī analizētas likmes un ienākumi valsts budžetā no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem. Salīdzināti legālās un nelegālās tabakas apmēri Latvijas tirgū. Izpētīta smēķēšanas izplatība vecuma un dzimuma grupās, kā arī meklēti alternatīvie varianti un veidi, kā atmest smēķēšanu. Darba teorētiskajā daļā ir izanalizēta Eiropas Savienības direktīva par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm. Izpētīta Latvijas Republikas likumdošana tabakas izstrādājumu realizācijai, licencēšanas kārtība un marķēšanas nosacījumi. Analizētas un salīdzināts akcīzes nodokļa likmes Eiropas savienības valstīs un Latvijā. Kā instruments smēķētāju skaita samazināšanai ir Latvijas Republikas likumdošana, kur autore piedāvā savu skatījumu, kādas izmaiņas un nosacījumi būtu nepieciešami, lai sasniegtu galveno mērķi - samazinātu smēķētāju skaitu Latvijā. Sniegts arī pamatojums departamenta izveidošanai, kas informētu Latvijas sabiedrību par smēķēšanas izraisītajām slimībām un citām negatīvajām sekām, ko rada smēķēšana un tabakas dūmi. Zinātniski praktiskajā daļā veikti aprēķini, kas balstīti uz autores piedāvātajām izmaiņām likumdošanā. Aprēķini parāda ienākumu samazinājumu valsts budžetā, kas netiek iegūti no neiekasētā akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumiem. No vienas puses tas ir samazinājums, no otras puses palielinājums. To parāda ienākumu palielinājums valsts budžetā no iedzīvotājiem, kas atmetuši smēķēšanu vai nesmēķē un turpina strādāt, viņu dzīves nav aprāvušās priekšlaicīgi. Pozitīvs ir arī tas aspekts, ka ir nepieciešami mazāk valsts budžeta līdzekļi no nikotīna atkarīgo personu ārstēšanai. Autore ir izveidojusi arī departamenta darbības principus, noteikusi mērķus un uzdevumus. Ja tiktu izveidots šāds departaments, tas arī atstātu pozitīvu iespaidu uz smēķējošo skaitu - tas samazinātos, jo sabiedrība, it īpaši jaunieši, būtu labāk informēti par šo kaitīgo ieradumu un tā radītajām sekām.
Atslēgas vārdi Tabakas tirgus Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Tabacco product market in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 14:47:02