Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Procesu efektivitātes paaugstināšana „Seesam Insurance AS Latvijas filiālē”"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Efficiency in „Seesam Insurance AS Latvijas filiāle”"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.psych.,MBA, G.Smirnova
Recenzents MBA, M.Millers
Anotācija Eglīte I. Procesu efektivitātes paaugstināšana Seesam Insurance AS Latvijas filiālē: Maģistra darbs/I.Eglīte, Gunita Smirnova.-Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013.-99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 20 tabulas, 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā, 16 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt esošo pamata procesu efektivitāti un ieteikt uzlabojumus, izmantojot kvalitātes vadības uzlabojumu programmas. Teorētiskajā daļā tika apskatītas procesu vadības teorijas un procesu attēlojuma veidi. Kvalitātes vadības sistēmu izvērtēšanai tika apskatītas un izvērtētas pazīstamākās teorijas, pieejas, metodikas un uzlabojuma programmas. Kompānijas darbības izvērtēšanai tika apskatīti finanšu pakalpojumu veidi, apdrošināšanas joma un tās efektivitātes rādītāji. Analītiskajā daļā tika veikta tirgus analīze un salīdzināšana ar citām apdrošināšanas kompānijām Latvijā. Darbības principu novērtējumam, tika veikta uzņēmuma pamatdarbības analīze, kā arī apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra ar pozīciju un pienākumu izklāstu. Pamata procesu izvērtēšanai tika atjaunota 2008.gadā izstrādātā procesu karte atbilstoši 2013. gada situācijai un veikta abu procesa karšu analīze. Balstoties uz intervijām tika izstrādātas vērtību plūsmas un veikta analīze. Vērtību plūsmas objektivitātes izvērtēšanai, tika veikts novērojums vienas polises izdošanai. Procesu efektivitātes novērtēšanai, tika veikts klienta vēlamā laika novērtējums pamata procesiem. Praktiskajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi vērtību plūsmas uzlabojumiem un aprēķināti procesa efektivitātes uzlabojumi. Tika izstrādāts Lean ieviešanas projekts un E-pārdošanas kanāla attīstības projekts. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka tikai ar procesu efektivitātes celšanu nevar sasniegt stratēģisko mērķi. Ir nepieciešams veikt investīcijas un pārskatīt biznesa modeli. Darbā dots priekšlikums sākt ar Lean ieviešanu un E-pārdošanas kanāla attīstību ieņēmumu paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi pamata procesi, kvalitātes vadība, apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā basic processes, quality management, insurance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 23:31:42