Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Piestātne 7500 dwt. kuģim"
Nosaukums angļu valodā "Pier for 7500 dwt vessel"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Maria Teresa Reis
Recenzents A.Korjakins
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas - Viļņu pārplūdes pāri ostas konstrukcijām modelēšana un projekta daļas - Piestātne 7500 DWT kuģim. Viļņu pārplūde ir fenomens, kuru raksturo ūdens pāreja virs piekrastes konstrukcijām viļņu iedarbes dēļ. Pārplūdes ierobežošana ir svarīga, lai novērstu iespējamu bojājumu pašai konstrukcijai, īpašumam, infrastruktūrai, videi un cilvēkam. Šī tēze ir koncentrēta uz dažadu viļņu pārplūdes prognozēšanas modeļu analīzi. Darbs sākas ar literatūras izpēti, saistībā ar pārplūdes fenomenu un viļņlaužu projektēšanu attiecībā uz pārplūdes drošības kriterijiem. Turpinājumā ir nodaļa par vidējās pārpludes prognozēšanas modeļiem, kura sniedz pārskatu par empīriskām un fiziskām metodēm, kas tiks izmantotas vēlāk dotās situācijas analīzē. Tiks prezentētas katra pārplūdes prognozēšanas modeļa priekšrocības, trūkumi un ierobežojumi. Atsevišķs gadījums, Marina Luanda viļņlauzis, ir pētīts šī darba ietvaros. Viļņlauža šķērsgriezums, izbūvēts un testēts Hidrauliskajā Laboratorijā LNEC, Lisabonā, Portugālē, ir pārbaudīts uz viļņu pārplūdes ietekmi. Pētījuma rezultāti ir izanalizēti un darba beigās izdarīti secinājumi. Projekta daļā ir projektēta piestātne 7500 DWT ģenerālkravas kuģim Azoru salās. Konstrukcijai ir horizontāli kompozīts šķērsgriezums: no piestātnes puses tas sastāv no vertikāliem četrstūra dzelzsbetona kesoniem, kuri ļaus vieglu kuģa pietauvošanos gar piestātnes asi; no jūras puses tas ir aizsargāts ar akmens uzbērumu, kas izkliedēs augstu viļņu enerģiju un aizsargās piestātnes virsmu no krītošām ūdens strūklām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta viļņu pārplūdes ātrumam virs piestātnes aizsarg-konstrukcijām, jo tā ir darba pirmās daļas tēma. Darbs sastāv no: 108 teksta lapas pusēm, 46 ilustrācijām, 24 tabulām, 47 bibliogrāfiskajām atsaucēm un 4 pielikumiem. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi VIĻŅU PĀRPLŪDES PĀRI OSTAS KONSTRUKCIJĀM MODELĒŠANA PIESTĀTNE 7500 DWT KUĢIM
Atslēgas vārdi angļu valodā MODELLING OF WAVE OVERTOPPING OF A HARBOUR STRUCTURES PIER FOR 7500 DWT VESSEL
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 14:27:01