Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Mainīga stinguma slāņains koksnes kompozītmateriāls ar racionālu šķiedru orientāciju
Nosaukums angļu valodā Variable Stiffness Layered Wooden Composite with Rational Fibre Orientation
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Šliseris
Recenzents
Anotācija Darbā ir apskatītas bērza saplākšņa plātnes, kas pastiprinātas no abām pusēm ar kompozītmateriāliem vai papildus koksnes lobskaidām, lai pie noteikta biezuma iegūtu lielāku stingumu un stiprību. Tika analizēti varianti ar bērza lobskaidu vai stiklašķiedras-vinilestera sveķu pastiprinājumu. Pirmajā nodaļā tiek analizēti uz doto brīdi esošie autoru darbi slāņainu materiālu optimizēšanā, kā arī veikta optimizēšanas metožu klasifikācija šiem materiāliem un aplūkoti slāņainu materiālu aprēķinu pamatprincipi. Ir izstrādāts optimizēšanas metodes pielāgojums (papildinājums) plātņu, kas darbojas liecē, ārējo slāņu optimizēšanai. Optimizācijas metode balstās uz Galīgo elementu analīzi, kur plātnes ārējo slāņu šķiedru orientācijas un koncentrācijas tiek mainītas secīgi pa visu plātni un iegūta optimāla struktūra. Optimizēšanai tiek izmantots programmā MATLAB iestrādāts izstrādātais algoritms. Darba gaitā optimizētas un analizētas tiek vienlaiduma (2,1m x 2,1m), trīs vienādlaidumu (0,7m x 0,7m x 0,7m) un trīs dažādlaidumu (0,5m x 1,1m x 0,5m) plātnes. Visām plātnēm teorētiski iegūti optimālie ārējo šķiedru virzieni un koncentrācijas. Aprēķinos izmantota skaitlisko aprēķinu programma ANSYS, kas ļauj modelēt slāņainas plātnes. Aprēķinu modelī ievērtēta koksnes ortotropā struktūra, kā arī vienā virzienā stiegrota kompozītmateriāla slāņa īpašības. Plātņu aprēķinā izvēlēti diskrēti mainīgie apgabali, kas ir pamatoti ražošanas iespējām. Iegūtie rezultāti rāda, ka, optimizējot ārējo slāņu virzienus, iespējams lieces stingumu palielināt par 16%, bet, optimizējot arī ārējo slāņu šķiedru koncentrācijas, ieguvums var būt lielāks par 30% Optimizēšanas metodes validēšanai ir veiktas eksperimentālās pārbaudes trīspunktu lieces saplākšņa paraugiem atbilstoši EN 310. Kā arī pa kontūru balstīto vienlaidumu kvadrātveida plātņu modeļi pastiprināti ar papildus lobskaidām vai stiklašķiedras-vinilestera slāņiem gan neoptimizētiem paraugiem gan arī paraugiem ar optimizētiem šķiedru virzieniem. Maģistra darbā ir 4 nodaļas, 80 lappuses, 49 attēli, 18 tabulas 4 pielikumi un darbā izmantots 51 liteartūras avots.
Atslēgas vārdi Saplāksnis, Mainīga stinguma plātnes, optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Plywood, Variable stiffness plates, optimization
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 01:32:19