Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Augstākās izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing the performance of a higher education institution”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Mg.oec., lekt. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta ietvaros tiek izstrādāts augstākās izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts sastāv no anotācijas, ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā izpētīta augstākās izglītības sistēma Latvijā, tās attīstības iespējas, problēmas un atbilstība tautsaimniecības vajadzībām, kā arī sabiedrības interesēm. Apskatīta valsts politika par reformu veikšanu izglītības nozarē Latvijā. Ar teorētisko aprakstu, analītisko pētījumu, grafiku un tabulu, ekonomiski matemātiskām metodēm tiek noteiktas problēmas izglītības iestādes saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanā. Ar ekonomisko aprēķinu palīdzību tiek pamatota augstākās izglītības darbības pilnveidošanas nepieciešamība atbilstoši tās stratēģijai un mērķiem. Projekta aprēķinu daļā tiek novērtēta darbinieku darba produktivitāte, darbinieku komunikācijas novērtēšana piedāvājot risinājumus ar kuru palīdzību iespējams pilnveidot uzņēmuma darbību. E-apmācību sistēmas ieviešana kā papildpakalpojums neto apgrozījuma palielināšanai. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek pārbaudīta iekšējo un ārējo faktoru ietekme uz risināmajiem jautājumiem. Novērtēta risinājumu praktiskā pielietojamība. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta augstākās iestādes darba apstākļi un to atbilstības darba aizsardzības pasākumiem Diplomprojekta darba apjoms 66 lpp., 34 tabulas un 9 attēli. Projekta ietvaros izstrādāto projektu rezultāti: 1. Darba produktivitātes paaugstināšana izmantojot informāciju tehnoloģijas – iesniegti augstskolas formācijas tehnoloģijas daļas vadītājam tehniski uzlabojumi klientu datu bāzē; 2. Apzinātie motivācijas faktori iesniegti sabiedrisko attiecību speciālistam - ziemas uzņemšanas reklāmas kampaņas pilnveidošanai; 3. Iekšējo un ārējo faktoru nozīmīguma izvērtējums turpmākās augstākās izglītības darbības pilnveides plāna izstrādei.
Atslēgas vārdi Augstākās izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing the performance of a higher education institution
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 08:28:01