Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Nemetāliskā stiegrojuma un betona saistes analīze"
Nosaukums angļu valodā "Bond analysis between non-metal reinforcement and concrete"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs L.Pakrastiņš
Recenzents P.Akišins
Anotācija Maģistra darbā tika veikta nemetāliska (polimēršķiedru) stiegrojuma un betona saistes analīze. Pamatojoties uz literatūras datiem tika izpētītas polimēršķiedru stiegrojuma veidi, galvenās mehāniskās īpašības, apskatītas tā ražošanas metodes un sastāvs, tika izpētīta šī stiegrojuma un betona saistes darbība, tika noteikti saisti ietekmējoši parametri. Balstoties uz citu autoru eksperimentālajiem datiem, tika izpētīta un analizēta minēto parametru ietekme uz saistes darbību. Pamatojoties uz iegūto informāciju tika analizētas ACI 440.1R-06, CSA S806-02, CSA S6-06 un JSCE normatīvu, kā arī saistes-slīdes modeļu piedāvātās formulas nepieciešamā enkurojuma garuma noteikšanai. Skaitliskā eksperimenta ietvaros, izmantojot atbildes virsmu metodiku (response surface), tika meklētas funkcionālās sakarības starp enkurojuma garumu un saistes spriegumu (attiecīgi arī nepieciešamo enkurojuma garumu) ietekmējošiem faktoriem. Šim mērķim tika izmantota RTU izstrādātā aprēķina programma EDAOpt. Par plānu kalpoja citu autoru eksperimentālie dati, kas tika iegūti, testējot uz lieci stiegrbetona sijas ar stiklašķiedru stiegrojumu. Pamatojoties uz iegūto informāciju par iespējamo nelineāru saistes atkarību no vairākiem saisti ietekmējošiem parametriem, funkcionālās sakarības tika meklētas ar kvadrātisko aproksimāciju, kā rezultātā tika iegūts otrās pakāpes polinoms. Tika iegūta polinoma koeficientu statistiskā nozīmīguma diagramma, saskaņā ar kuru no apskatītajiem parametriem enkurojuma garumu visvairāk ietekmē stiepes spriegums stiegrā un betona spiedes stiprība. Taču analizējot aproksimācijas kļūdas un eksperimentālo punktu izvietojumu uz virsmām, tika secināts, ka otrās pakāpes polinoms nav pilnībā atbilstošs minētās funkcionālās sakarības modelēšanai. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā. Darba apjoms: 86 lpp, 38 attēli, 22 tabulas, 2 pielikumi un 30 informācijas avotu vienības.
Atslēgas vārdi Nemetāliskais, polimēršķiedru stiegrojums, saiste, enkurojuma garums, skaitliskais eksperiments
Atslēgas vārdi angļu valodā non-metalic, Fiber Reinforced Polymer rebars, bond, anchorage length, numerical experiment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2014 20:52:18