Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ilgtspējīgās dzīvojamās vides vērtība
Nosaukums angļu valodā The Value of Sustainable Housing Area
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prof. S. Treija
Recenzents Arh. Dace Bērziņa
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Ritas Mannanovas bakalaura darbs ir Dzīvojamās vides attīstība ilgtspējības kontekstā. Pētījuma mērķis ir apkopot un sistematizēt informāciju par ilgtspējīgas dzīvojamās vides veidošanas principiem, un novērtēt dzīvojamās vides vērtēšanas sistēmas. Globālas pārmaiņas sociālā, ekonomiskā un ekoloģiskajā sfēra pēdējo gadu desmitos prasa nopietnas pārmaiņas dzīvojamās vides attīstībā. Pirmajā nodaļa ir apkopota un analizēta literatūra par industrializācijas ietekmi uz dzīvojamās vides veidošanu un izpētīta mūsdienu dzīvojamās vides problemātika. Otrajā nodāļā izpētīta ilgtspējīgas attīstības koncepcijas vēsture un pamatnostādnes, apkopota informācija par ilgtspējīgas dzīvojamās vides veidošanu un ilgtspējīgas prakses piemēriem. Trešajā nodaļā ir novērtēta ilgtspējīgas attīstības vērtēšanas sistēmu būtība un nepieciešamība, analizēta esoša novērtētā pasaules pieredze. Apkopojot BREEAM vērtēšanas sistēmas kritērijus, ir veikta Latvijas dzīvojamo ēku ilgtspējības analīzi. Socioloģiskās aptaujas rezultātā definētas, iedzīvotāju problēmas esošajā dzīvojamā vidē. Bakalaura darbs sastāv no 68 lpp., 27 attēliem, pielikumiem un 72 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga dzīvojamā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable residential area
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.02.2013 07:34:32