Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "LEAN principu piemērošana uzņēmuma "Preču noliktava" piegādes ķēdes efektivitātes paaugstināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Application of LEAN Principles for Improvement of Supply Chain Efficiency in the Company "Preču noliktava"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Recenzents Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Anotācija Indeikina K. LEAN principu piemērošana uzņēmuma Preču noliktava piegādes ķēdes efektivitātes paaugstināšanai: Maģistra darbs / K.Indeikina, J.Mazais. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. - 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu un 24 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma Preču noliktava piegādes ķēdes efektivitātes paaugstināšanai, piemērojot Lean principus piegādes ķēžu vadībai. Pirmajā darba daļā ir apzināta piegādes ķēdes vadības un Lean pieejas pamatbūtība, tās jēdzienu skaidrojumi dažādu autoru darbos, piegādes ķēdes vadības un Lean principi, piegādes ķēdes vadības procesi un Lean metodes, kā arī iespējamie ieguvumi un iemesli, kādēļ Lean metodoloģija tiek plaši pielietota skandināvu uzņēmumos. Otrajā darba daļā raksturota uzņēmuma Preču noliktava pamatdarbība, veikta darbības rezultātu, iekšējās un ārējās vides, kā arī uzņēmumā esošās kvalitātes vadības analīze. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika identificētas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Trešajā darba daļā aplūkoti Lean projekta īstenošanas scenāriji, apzinātas to izmaksas, kā arī grafiski attēloti uzņēmuma Preču noliktava piegādes ķēdes apakšprocesi, kas tiks uzlaboti saskaņā ar Lean principiem. Tāpat raksturotas uzņēmuma Preču noliktava darbības pilnveidošanas iespējas pēc Lean projekta īstenošanas un novērtētas konkurētspējas palielināšanas iespējas. Nozīmīgākie secinājumu un priekšlikumi Lean principu piemērošana piegādes ķēdes vadībā veicinās uzņēmuma Preču noliktava konkurētspējas līmeņa palielināšanos un sadarbību ar partneriem. Īpaša uzmanība pievēršama uzņēmuma jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi: preču apjoma plānošana; preču pasūtījumu sagatavošana un apstiprināšana; preču pieprasījuma pārbaude; preču izsniegšana; preču transportēšana; preču uzskaite un inventarizācija.
Atslēgas vārdi Piegādes ķēžu vadība, bezzudumu ražošana, efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Supply chain management, Lean production, efficiency improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 20:54:20