Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Evakuācijas laika noteikšana ugunsgrēka gadījumos publiskās ēkās
Nosaukums angļu valodā Evacuation Timing in the Event of Fire in Public Buildings
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. V.Jemeļjanovs
Recenzents Prof., Dr.habil.sc.ing. A.Jemeļjanovs
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Arnis Sprudzāns Maģistra darba vadītājs: Prof. Vladimirs Jemeļjanovs profesors Maģistra darba tēma: Evakuācijas laika noteikšana ugunsgrēka gadījumos publiskās ēkās. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lapām. Maģistra darbs satur 20 attēlus, 9 tabulas, 41 aprēķinu formulu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 15 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir analīze, kura orientēta uz ugunsdzēsības ceļu un to normatīvo aktu izpēti Latvijā un citās pasaules valstīs. Pētījumā tiek apskatīti un salīdzināti četru valstu modeļi gan pēc normatīvajām normām, gan pēc matemātiskajiem aprēķiniem un salīdzināti šo sistēmu labākie risinājumi. Tiek praktiski salīdzināts, vai praksē pārbaudītais evakuācijas laiks atbilst aprēķinātajam laikam, lai cilvēks varētu droši evakuēties no ēkas. Tiek piedāvāti risinājumi, kādus būtu nepieciešams veikt Latvijas Būvnormatīvos, lai pēc iespējas ātrāk varētu evakuēt cilvēkus no ēkas. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sprudzāns A.„ Evakuācijas laika noteikšana ugunsgrēka gadījumos publiskās ēkās”: Maģistra darba vadītājs V.Jemeļjanovs - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2013. – 92.lpp.
Atslēgas vārdi Evakuācijas laiks
Atslēgas vārdi angļu valodā Evacuation time
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 09:18:32