Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Līnijas atslēgšanas zemesslēguma laikā ietekme uz SAIDI un SAIFI indeksiem"
Nosaukums angļu valodā "Line fault shutdown impact on SAIDI and SAIFI index"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs J.Gerhards
Recenzents
Anotācija Pētījuma mērķis ir pārliecināties vai Latvijas sadales tīkls strādā efektīvi vienfāzes zemesslēguma laikā. Bakalaura darbā izstrādes gaitā pētīts Latvijas vidsprieguma sadales 20 kV tīkls vienfāzes zemesslēguma gadījumā, apskatītas tīkla ekspluatācijas īpatnības un kādas operatīvās darbības tiek veiktas avārijas gadījumā. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem vai iespējams palielināt tīkla drošumu avārijas gadījumā un cik liela būtu pozitīvā ietekme uz kopējiem drošuma indeksiem. Pētījumā noskaidrots, ka vienfāzes zemesslēguma radītie atslēgumi veido vien 5% no kopējā SAIDI indeksa. Veicot investīcijas tīkla drošuma palielināšanai, kā piemēram, izmantojot sekcionējošos jaudas slēdžus, būtu iespējams palielināt tīkla drošumu ne tikai vienfāzes zemesslēguma gadījumā, bet arī cita veida īsslēguma gadījumos. Veicot Skandināvijas valstu pieredzes un regulatoru noteikto prasību salīdzinājumu, tika izdarīti atbilstoši secinājumi par relatīvo Latvijas sadales tīklu drošumu un veicamajām darbībām nākotnē. Atslēgas vārdi: vienfāzes zemesslēgums; drošuma indeksi SAIDI un SAIFI. Darba kopapjoms ir 52 lpp., 3 tab., 12 att., 5 pielikumi, 22 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi vienfāzes zemesslēgums; drošuma indeksi SAIDI un SAIFI
Atslēgas vārdi angļu valodā one phase earth faults; reliability indexes SAIDI and SAIFI
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 14:46:46