Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Dzelzsbetona tiltu vizuālie bojājumi, to cēloņi, nozīme un risinājumi estētikas uzlabošanai” („Talsu šosejas P128 posma rekonstrukcija Jūrmalas pilsētā”)
Nosaukums angļu valodā „Reinforced Concrete Bridges Visual Defects – Causes, Importance and Solutions of Aesthetics Improvement" ("Reconstruction of the Section P128 of Talsu Motorway in Jurmala")
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.sc.ing. K.Gode
Recenzents Prof. A.Paeglītis
Anotācija Bakalaura darba tēma – Dzelzsbetonu tiltu vizuālie bojāumi, to cēloņi, nozīme un risinājumi estētikas uzlabošanai. Bakalaura darba tēmu izvēlējos atbilstoši studiju programmai un problēmas aktualitātei valstī. Bakalaura darba izstrādes laikā kā pētāmais reģions tiek izvēlēta Jūrmalas pilsēta. Jūrmalas administratīvajā teritorijā kopā ir 16 tilti (no tiem divi satiksmes pārvadi), no kuriem 12 dzelzsbetona tilti (no tiem divi satiksmes pārvadi). Praktiski apsekojot pilsētu un iepazīstoties ar esošo situāciju, apzinot dzelzsbetona konstrukciju tiltu atrašanos dabā un izvērtējot to vizuālos bojājumus, analizējot iegūto informāciju un veicot dzelzsbetona konstrukcijas tiltu analīzi, tiek izstrādātas rekomendācijas uzturēšanas darbu veikšanai, kas uzlabotu gan Jūrmalas pilsētas tiltu tehnisko stāvokli, gan vizuāli estētisko izskatu. Pētnieciskā darba sākumā, tika izvirzīti mērķi un darba uzdevumi, darba gaitā izvirzītie mērķi tika realizēti un uzdevumi izpildīti. Inženierprojekta tēma ir Talsu šosejas P128 posma rekonstrukcija Jūrmalas pilsētā. Par rekonstruējamo posmu tiek izvēlēts posms no Ventspils šosejas līdz Mazajai Nometņu ielai. Talsu šoseja Jūrmalas pilsētā kalpo kā galvenais ceļš savienojumam starp pilsētas centru un Kauguriem, kā arī ir galvenā maģistrāle pilsētai cauri braucošajam transportam. Pašreizējā satiksmes intesitāte noteikta 4000 am/dnn. Satiksmes intensitāte ik gadu palielināt attīstoties Engures novada piejūras ciemiem un palielinoties sezonālo pilsētas apmeklētāju skaitam. Inženierprojekta izstrādes rezultātā peredzēta Talsu šosejas brauktuves paplašināšana, saglabājot divjoslu brauktuvi, gājēju – velosipēdistu ceļa paplašināšana, esošo caurteku nomaiņa un jaunu caurteku izbūve, ūdens atvades sistēmas pielāgošana. Darba apjoms ir 130 lapaspuses, tas rakstīts latviešu valodā. Darbā iekļauti 46 attēli , 23 tabulas un 10 rasējumi.
Atslēgas vārdi Dzelzbetona tiltu vizuālie bojājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Reinforced concrete bridges visual deffects
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 20:42:22