Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Risku vadība ārpustiesas parādu piedziņas procesā"
Nosaukums angļu valodā "Risk management in the off-court debt collection process"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija Valsts tautsaimniecība nevar pastāvēt bez valstī esošajiem uzņēmumiem. Nozares, kurās darbojas uzņēmumi Latvijā ir dažādas, uzņēmuma ir atšķirīgi mērķi, sava specifika un īpatnības, taču gandrīz visi no uzņēmumiem ir saistīti ar kredītiem, preču pārdošanu uz nomaksu, kā arī pēcapmaksu par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Diplomdarba nosaukums ir Risku vadība ārpustiesas parādu piedziņas procesā. Maģistra darba objekts ir ārpustiesas parādu piedziņas process. Darba priekšmets ir risku vadība. Darba mērķis ir, uz Lindorff OY Latvijas filiāles gada pārskatu datu pamata, raksturot un analizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, ar risku noteikšanas metodēm atklāt uzņēmuma riskus un izstrādāt risku vadības programmu, lai mazinātu risku ietekmi. Darbā izvirzītā hipotēze: uzņēmuma risku prasmīga identificēšana un pārvaldīšana, mazina riska iestāšanos un seku apjomu. Maģistra darbā risināti uzdevumi: 1. izpētīt ārpus parādu piedziņas procesu Latvijā; 2. raksturot parāda piedziņas uzņēmumu Lindorff OY Latvijas filiāli un salīdzināt to ar konkurējošiem uzņēmumiem; 3. sniegt risku novērtēšanas instrumentu un metožu apkopojumu; 4. analizēt risku vadības sistēmu; 5. veikt Lindorff OY Latvijas filiāles finanšu analīzi; 6. novērtēt un novērs riskus ārpustiesas parādu piedziņas procesā; 7. izstrādāt risku vadības programmu Lindorff OY Latvijas filiālē. Par pamatu izpētei ir ņemta Lindorff OY Latvijas filiāle. Tas ir viens no vadošajiem parāda piedziņas uzņēmumiem Latvijā, ar vairāku gadu pieredzi starptautiskajā un Latvijas tirgū. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 3 daļām, 83 lapām. Analītiskajā daļā tiek pētīta kavēto maksājumu struktūra, ārpus parādu atgūšanas nozares raksturojums un analīze. Lindorff OY Latvijas filiāles darbības rādītāji tiek salīdzināta ar citiem nozaru uzņēmumu rādītājiem. Lietišķā pētījuma daļā tiek analizēts operacionālais risks parādu atgūšanas procesā. Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem, tiek veidota risku matrica un risku vadības novērtēšanas programma. Projekta daļā Lindorff OY Latvijas filiāles risku novērtēšanai tiek izmantotas metodes speciālā koeficientu metode, SVID analīze, ekspertu metode un risku matrica. Apkopojot iegūtos rezultātus, tiek izstrādāta vadības novērtēšanas programma Lindorff OY Latvijas filiālei
Atslēgas vārdi Riski, risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Risks, risk management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2013 13:24:18