Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Darbinieku starptautiskās mobilitātes programmas un ar to īstenošanu saistītās problēmas”
Nosaukums angļu valodā “International Employee Mobility Programs and their Implementation Problems”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents SIA „DANONE Baby Nutrition” projektu vadītājs – Baltija, Somija, Baltkrievija Ainārs Ābele
Anotācija Maģistra darbu „Darbinieku starptautiskās mobilitātes programmas un ar to īstenošanu saistītās problēmas” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājis studējošais Sergejs Batjuškovs. Augsti kvalificēts, zinošs un motivēts personāls ir jebkura uzņēmuma vērtīgākais resurss, tomēr mūsdienās globalizācijas ietekmes un kvalificētā darbaspēka trūkuma rezultātā ir radies papildus uzņēmuma personālu raksturojošs kritērijs, proti, darbinieka atrašanās vieta un spēja to mainīt. Starptautiskās mobilitātes programmas, kas tiek realizētas uzņēmumu grupas ietvaros, ļauj uzņēmumiem izveidot kvalificēto speciālistu komandas dalībai prioritārajos projektos dažādās valstīs, tādējādi, atrisinot personāla trūkuma problēmu, veicināt darbinieku izaugsmi, paaugstināt viņu zināšanu līmeni, ļaut iegūt starptautisko pieredzi, kā arī motivēt un iedvesmot darbiniekus uz profesionālo attīstību un efektīvu, produktīvu darbību. Tomēr, īstenojot starptautiskās mobilitātes programmas, uzņēmumi saskaras ar vairākām problēmām, kas negatīvi ietekmē mobilitātes programmu realizēšanu, palielina administratīvo slogu un paaugstina izmaksas. Būtiskākie izaicinājumi, ar ko saskaras gan uzņēmumi, gan to darbinieki, ir sarežģīts starptautisko mobilitātes programmu organizēšanas process, kā arī dubultā nodokļu uzlikšana, kad darbinieka viens un tas pats ienākums tiek aplikts ar vienādiem vai salīdzināmiem nodokļiem vairākās valstīs. Darba mērķis, balstoties uz veikto pētījumu, izstrādāt priekšlikumus, kas ļauj pilnveidot starptautiskās mobilitātes programmu realizēšanas procesu un sekmēt dubultās nodokļu uzlikšanas seku mazināšanu vai to novēršanu. Pētījuma ietvaros izstrādātā novitāte sastāv no vairākiem elementiem, tajā skaitā tika izstrādāta jauna starptautiskās mobilitātes programmu organizēšanas procedūra, pilnveidota iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma veidlapa, izstrādāti priekšlikumi grozījumiem, kas papildina ministru kabineta noteikumus. Darba gaitā izstrādātie priekšlikumi, var tikt ņemti vērā, realizējot mobilitātes programmas Latvijas uzņēmumos. Turklāt tie būtu noderīgi, pilnveidojot Latvijā esošo atskaišu aizpildīšanas kārtību, tādējādi, mazinot nodokļu maksātāju administratīvo slogu. Darbs sastāv no trim daļām un pielikumiem. Darba pirmajā daļā apskatīti starptautisko mobilitātes programmu teorētiskie aspekti, sniegta informācija par starptautisko mobilitātes programmu nozīmi, kā arī apskatīti Latvijas nodokļu jomu regulējošie normatīvie akti. Darba otrajā daļā izanalizēta esoša situācija dubultās nodokļu uzlikšanas jomā Latvijā. Darba trešajā daļā izstrādāti un aprakstīti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai un risinājumi konstatēto problēmu risināšanai. Secinājumi un priekšlikumi noslēdz darbu. Darba apjoms ir 82 lapaspuses, tajā ietilpst 35 attēli, 3 tabulas, 32 bibliogrāfiskie avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi starptautiskā mobilitāte, nodokļu dubultā uzlikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā international mobility, double taxation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2013 22:21:59