Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Pārvadājumu attīstības projekts SIA „ACE Logistics Latvia””
Nosaukums angļu valodā „Transportation development project in „ACE Logistics Latvia” Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojekts par tēmu Pārvadājumu attīstības projekts SIA ACE Logistics Latvia izstrādāts latviešu valodā, tā apjoms 71 lpp., tai skaitā 20 attēli, 25 tabulas. Darbam pievienots grafiskās daļas apjoms 16 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir dots uzņēmuma raksturojums, kā arī veikta uzņēmuma finanšu darbības analīze. Pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, tika konstatētas problēmas un piedāvāti risināšanas paņēmieni. Projekta aprēķinu daļā tiek izvirzīta problēma, kuras atrisināšanai tiek izstrādāti trīs priekšlikumi: preču izvietojuma optimizācija noliktavā, racionālu maršrutu izvēle un transportēšanas laika samazināšanas iespējas. Tehnoloģiskajā daļā tiek parādīta informācijas apstrādes tehnoloģija analītiskās un projekta aprēķinu daļas izstrādei. Darba aizsardzības daļā tiek aplūkoti darba aizsardzības pasākumi uzņēmumā, kā arī tiek veikts darba vides risku faktoru novērtējums. Grafiskajā daļā tiek apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas.
Atslēgas vārdi Pārvadājumu attīstības projekts SIA „ACE Logistics Latvia”
Atslēgas vārdi angļu valodā Transportation development project in „ACE Logistics Latvia”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 19:10:06