Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for expanding business performance of a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts autoservisam Knifs4. Darba mērķis ir izstrādāt saimnieciskās darbības paplašināšanas projektu un sniegt tā ienesīguma vērtējumu, kā arī atklāt nepilnības esošajā darbībā un izvirzīt uzdevumus to novēršanai. Pirmajā nodaļā analizēti saimnieciskās darbības rezultāti līdz 2012.gadam,uzņēmuma tirgū esošo pozīciju novērtējums, kā arī veikta stipro un vājo pušu analīze. Otrajā nodaļā, balstoties uz analīzes rezultātiem, tika īstenoti trīs projekti. Saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts, kas tika īstenots ar jaunu tehnoloģisko iekārtu iegādi un jaunu pakalpojumu integrēšanu jau esošajā pakalpojumu klāstā. Otrajā projektā tika pilnveidotas mārketinga aktivitātes un izveidota jauna interneta mājas lapa. Trešajā projektā tika ieviests darbinieku motivācijas paaugstināšanas modelis ar labumu sistēmas izveidi un īstenošanu uzņēmuma ikdienā, kā arī sastādīts projekta ieviešanas plāns. Trešajā nodaļā ir izveidots interneta mājas lapas šablons, balstoties uz iepriekšējo analīzi mājas lapas uzlabošanai. Ir parādīta teorētiskā un praktiskā bāze satura vadības sistēmas izmantošanā. Ceturtajā nodaļā tika analizēti iespējamie riski autoservisā, kā arī sastādīts to iespējamais novēršanas plāns. Nobeigumā izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma tālākās darbības uzlabošanai. Darba apjoms ir 66lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 21 tabula. Atslēgvārdi: saimnieciskā darbība, jaunu pakalpojumu ieviešana, projekta ienesīgums, darbinieku motivācija.
Atslēgas vārdi Saimnieciskā darbība, jaunu pakalpojumu ieviešana, projekta ienesīgums, darbinieku motivācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Business activities, implementation of new services, profitability of the project, motivation of emp
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 13:01:16