Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektriskās enerģijas pārvade un sadale ar maiņstrāvu"
Nosaukums angļu valodā "Electrical power transmission and distribution with alternating current"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Kutjuns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā ir aplūkota elektriskās enerģijas pārvade un sadale ar maiņstrāvu. Darbs sastāv no 5 galvenajām nodaļām, ievada, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Pirmā nodaļa ir veltīta maiņstrāvas elektriskās enerģijas pārvades teorētiskajai raksturošanai. Tajā tiek aplūkoti galvenie vienādojumi starp elektriskās enerģijas pārvades režīma parametriem, elektropārvades līniju leņķa raksturlīknes, sprieguma režīmi līnijās ar zudumiem, kā arī reaktīvās jaudas plūsmas elektropārvades līniju garumā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti maiņstrāvas elektropārvades gaisvadu un kabeļu līnijas parametri. Aplūkoti gaisvadu un kabeļu elektropārvades līniju fiziskie parametri un aizvietošanas shēmas, transformatoru un šuntējošo reaktoru parametri, kā arī sprieguma un jaudas zudumu režīmi augstākā un zemākā sprieguma elektropārvades līnijās. Šajā nodaļā uzsvars tiek likts uz parametru vienkāršotām noteikšanas metodēm un izmantošanu praktiskos aprēķinos. Trešā nodaļa tiek veltīta elektriskās enerģijas pārvades un sadales režīmiem. Tajā galvenokārt tiek apskatīta maiņstrāvas elektropārvades caurlaides spēja, kā arī tiek raksturots tās dabīgais, mākslīgais un pieļaujamais režīms. Tiek sniegts ieskats arī maiņstrāvas elektropārvades līniju jaudas zudumos tukšgaitas režīmā. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkota elektriskās enerģijas pārvade un sadale Latvijā un pārējās Baltijas valstīs – Lietuvā un Igaunijā. Tiek izpētīta pārvades un sadales tīkla struktūra, attīstība, sniegta informācija par nākotnes perspektīvām un plāniem, kā arī tiek parādīts maiņstrāvas un līdzstrāvas izmantojums Baltijas valstīs. Piektā nodaļa ir veltīta maiņstrāvas un līdzstrāvas elektropārvades efektivitātes tehniskajam un ekonomiskajam salīdzinājumam. Aplūkota tiek arī līdzstrāvas un maiņstrāvas pielietojuma izvēle dažādās situācijās. Darba kopapjoms ir 99 lpp. Tas satur 40 attēlus un 10 tabulas. Darba veikšanai ir izmantoti 24 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Pārvade, sadale, maiņstrāva
Atslēgas vārdi angļu valodā Transmission, distribution, alternative current, AC
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 22:59:10