Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Adaptīvu algoritmu pielietošana dzelzceļa pārbrauktuvju drošības sistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Usage of adaptive algorithms in level crossings safety systems"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs A.Ļevčenkovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Adaptīvu algoritmu pielietošana dzelzceļa pārbrauktuvju drošības sistēmās”. Maģistra darbs sastāv no ievada un četrām nodaļām. Pirmajā maģistra darba nodaļā tiek definēti maģistra darba mērķis un veicamie uzdevumi tā īstenošanai. Otrajā darba nodaļā tiek izklāstīts maģistra darba teorētiskais pamatojums. Tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar sarežģīto tehnisko objektu raksturīpašību izpēti un to vadību. Tiek veikta intelektuālu vadības sistēmu un to darbības mērķu izpēte. Tiek veikts ieskats mākslīga intelekta un ekspertu sistēmu teorijā, kā arī adaptācijas algoritmu izpēte, klasifikācija un praktiskā pielietojuma iespēju analīze. Trešajā nodaļā tiek definēti piedāvājamās dzelzceļa pārbrauktuvju drošas šķērsošanas vadības sistēmas objekti un to mijiedarbības struktūra, izstrādāti sistēmas pamatelementu darbības algoritmi un izveidots sistēmas darbības modelis „Simulink” vidē. Beidzamajā ceturtajā darba nodaļā tiek uzrakstīta vadības programma kontrollerim „Step-7” programmēšanas vidē, tiek aprakstīti reālo iekārtu vadības principi pielietojot kontrolleri, kā arī virtuālo ierīču izveidošana un to mijiedarbība ar izmantojamo kontrolleri. Maģistra darba beigās tiek izteikti kopējie secinājumi par paveikto un izvērtēti praktisko darbu laikā iegūtie rezultāti. Maģistra darba kopējais apjoms ir 73 lappuses, tas satur 44 grafiskos attēlus, 2 tabulas un 1 grafiku. Literatūras sarakstā ir 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dzelzceļa transports, adaptivie algoritmie, drošības sistēma, kontrollera vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Rail transport adaptive algorithms, security system management controller
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 17:20:42