Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Vietējo pašvaldību nozīme Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošanā”
Nosaukums angļu valodā ” Role of local governments in the implementation of the EU Structural Funds "
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore T.Survilo
Recenzents Mg.oec., lektors U.Kamols
Anotācija Maģistra darba tēma ir Vietējo pašvaldību nozīme Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošanā Darba aktualitāte Mūsdienās, pašvaldību un reģionu attīstība ir viena no prioritātēm, kas veicina Eiropas reģiona nostiprināšanu un attīstību. Vietējo reģionu pašvaldībām ir iespēja izmantot ES finanšu līdzekļus, lai attīstītu sava reģiona attīstības un iedzīvotāju dzīves kvalitāti sasniedzot Eiropas attīstītāko reģionu līmeni. Maģistra darba mērķis ir, izpētot Eiropas Savienības attīstības politikas pamatnostādnes un tās īstenošanas instrumentus, un analizējot vietējās pašvaldības attīstības programmas izstrādāšanas sistēmu, kā arī ES fondu līdzfinansēto projektu realizāciju, novērtēt vietējo pašvaldību nozīmi šajā sistēmā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izpētīta Eiropas Savienības attīstība, politika un politikas instrumenti, tās ietekme uz Latvijas attīstību, ka arī Stopiņu novada pašvaldības attīstība un ilgtspējīgas attīstības programmas galvenie virzieni. Pamatojoties uz Stopiņu novada situācijas analīzi, veikt novada iedzīvotāju anketēšanu. Izpētīt ES fondu finansēšanas būtību un pēdējo trīs gadu laikā Stopiņu novadā realizētos ES projektus, Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus projektu efektīvai realizēšanai, kas paaugstinās Stopiņu novada iedzīvotāju labklājību. Maģistra darba pirmajā daļā darba autors izpētīja Eiropas Savienības izveidošanas gaitu, attīstību un politikas virzienus, attīstības politikas instrumentus, kā arī to uzraudzību. Otrajā daļā darba autors izpētīja Eiropas Savienības ietekmi uz Latvijas attīstību finansējuma iespējas, izanalizēja stratēģiskos ziņojumus un novērtēšanas modeli. Trešajā daļā darba autors analizēja Stopiņu novada pašvaldības attīstību, izvērtēja to teritorijas attīstības indeksu un budžetu. Ceturtajā daļā darba autors veica Stopiņu novada attīstības plāna pārskatu, novadā realizētos Eiropas Savienības projektus, kā arī veica iedzīvotāju aptaujas apkopojumu un analīzi, par divām 2013. gadā veiktām aptaujām. Darba apjoms ir 83 lpp. Darbā ir ievietotās 11 tabulas un 19 attēli. Darbā tika izmantoti 45 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Vietējo pašvaldību nozīme Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā The role of local governments in the implementation of the EU Structural Funds
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2013 12:32:27