Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apmierinātības paaugstināšana SIA "Lumax"
Nosaukums angļu valodā "Increase of Customers Satisfaction in the "Lumax" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Mg.oec. Anita Daugavvanaga
Anotācija Ikaunieks J. Klientu apmierinātības paaugstināšana SIA LUMAX". Maģistra darbs / J. Ikaunieks, M. Sapata Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 11 tabulas un 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 30 avoti angļu valodā un 1 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes analīzi un piedāvāt risinājumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai sasniegtu pakalpojumu kvalitātes līmeni ne zemāku par 95%. Pirmajā darba daļā no teorētiskā viedokļa tiek pētīta pakalpojumu kvalitātes nozīme, klientu apkalpošana pakalpojumu kvalitāte un kvalitātes kritēriji, pakalpojumu kvalitātes vadīšanas principi. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība un uzņēmuma procesi. Tiek izvērtēta uzņēmuma kvalitātes politika, novērtēts darbinieku viedoklis par sniegtajiem pakalpojumiem un analizēta pakalpojumu kvalitāte un problēmu rašanās cēloņi. Trešajā darba daļā tiek sniegti priekšlikumi pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai un ieteikumi nepieciešamajiem kvalitātes mērķiem, nepieciešamajiem kvalitātes mērījumiem, darbinieku motivācijas paaugstināšanas programmai, klientu apmierinātības pētījuma izstrāde, kā arī tiek novērtēta pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir uzņēmumā veidot sistemātisku pieeju pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai, un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā ir jāiesaistās visiem darbiniekiem. Darbinieku lomai, viņu motivācijai veikt darbu un atbildībai ir būtiska loģistikas pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā.
Atslēgas vārdi Klientu apmierinātības paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increase of Customers Satisfaction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 16:39:37